Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

5

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Có Nương Tử Hay Giận

Truyện có 83 chương.
1
Giới thiệu
2
Bất Diệt Luyện Ngục Tinh
3
Hỗn Độn
4
Chuyển Sinh
5
Thời Đại Mới
6
Trùng sinh
7
Cảnh giới
8
Liễu Mộng Như
9
Ta định Ngươi Rồi
10
Khinh nhờn
11
Bóng tối bao phủ
12
Chết oan
13
Tất cả đừng đi nữa
14
Đến chết cũng oan
15
Âu Dương Thần Âm
16
Tam Địa Nhất Châu
17
Tam Bảo Mẫu Nghi Hồ
18
Quá Khứ
19
Kết Giới Thành
20
Thái Thanh Tông Xuất Thế
21
Chiến
22
Hắc Đình
23
Dẫn Động Lôi Kiếp
24
Hồng Ân Chúc Phúc
25
Hoàng Thần Vực Nhộn Nhịp
26
Thí Luyện Tràng
27
Tư Cách
28
Trường Ca Nội Tâm Sụp Đổ
29
Hỗn Độn Vô Tung Ảnh
30
Âm Thầm Suy Tính
31
Đi Theo
32
Cải trang thân phận
33
Vào Động Phủ
34
Liễu Mộng Như Lung Lay Nội Tâm
35
Liễu Mộng Như Lựa Chọn
36
Cửu U Quả Thuế Biến
37
Con Cưng Thiên Địa
38
Cái Chết Đẹp Mắt
39
Tự Bạo
41
Sơ Xuất
42
Rũ Sạch Tội Danh
43
Trường Ca Là Ánh Sáng
44
Ngũ Linh Đạo
45
Các ngươi Không Sợ Chết Sao
46
Đỉnh Lưu Đan Đạo
47
Có Vấn Đề
48
Hòan Mỹ Vũ Trụ
49
Đỉnh Cấp Đan Đạo
50
Dâng Lễ
51
Xanh chín
52
Mạng Nhỏ Vi Tôn
53
Hỗn Độn Lục Mạch Quyền
54
Sợ hãi
55
Huỷ Diệt Tử Khí
56
Hắc Đình Người
57
Khốn Trận
58
Hoả Vân Thạch
59
Cuồng bạo Năng Lượng
60
Cửu Trọng Trảm Quyết
61
Phá Hư Pháp Tắc
62
Lục Dạ
63
Liễu Mộng Như Ra Tay
64
Bị Vả Hai Tát
65
Ngay thẳng nói thật
66
Hỗn Thiên Chí Tôn, Bạch Vô Thiên tặng lễ
67
Đại Hội Trăm Năm
68
Khí Vận Dựng Dục
69
Chương Này Hơi Ngọt
70
Cửu Tinh Tử Lôi Kiếp
71
Trường Ca hi sinh
72
Ngủ say
73
Mạt Thế, Hồi Quang Phản Chiếu
74
Cửu U Thiên Tôn
75
Hồi Sinh
76
Trợ Chiến
77
Dị Hoả
78
Quán Quân
79
Xung Đột Nhỏ
80
Thần Không Biết Quỷ Không Hay
81
Liên Tiếp Thất Bại
82
Luyện linh
83
Liễu Mộng Như sinh Khí
84
Đại Trưởng Lão giận
Chọn khoảng: 1 - 83