Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

11

Nhân Vật

10

Thêm

Danh sách chương truyện [Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Sứ Mệnh Bí Mật

Truyện có 220 chương.
220
Ngoại Truyện: Chuyện Ở Thần Giới
219
Ngoại Truyện: Thần Giới - Điệp Thần
218
Ngoại Truyện: Thời Không Hư Vô
217
Khép Lại Một Hành Trình
216
Hải Thần Đường Tam
215
Thần Vị Và Người Thừa Kế(2)
214
Thần Vị Và Người Thừa Kế
213
Suy Tính Của Hải Thần
212
Phá Hủy Hải Thần Chi Tâm
211
Hải Thần Chi Tâm
210
Thâm Hải Ma Kình Vương(2)
209
Thâm Hải Ma Kình Vương
208
Sự Thật Về Bạch Cấp Khảo Hạch
207
Thất Quái Rời Đi
206
Tiểu Cửu, Cảm Ơn Muội
205
Tiết Lộ Quá Khứ
204
Hải Thần, Nana và Lam Ly
203
Tiếp Nhận Hải Thần Khảo
202
Khảo Nghiệm Của Hải Mã Đấu La
201
Hải Thần Đảo
200
Đêm Dài Trên Đảo Trân Châu
199
Nana Thật Đáng Sợ
198
Nana Tỉnh Lại
197
Viên Ngọc Trên Đảo Trân Châu
196
Âm Mưu Trong Âm Mưu
195
Đảo Trân Châu
194
Thâm Thù Đại Hận
193
Cứu Nguy Trên Biển
192
Lam Ly Và Bí Mật Thân Phận
191
Hành Trình Tới Hải Thần Đảo(2)
190
Hành Trình Tới Hải Thần Đảo
189
Băng Phong
188
Hoàng Cung Chiến Loạn(4)
187
Hoàng Cung Chiến Loạn(3)
186
Hoàng Cung Chiến Loạn(2)
185
Hoàng Cung Chiến Loạn
184
Vào Hoàng Cung Thiên Đấu
183
Nói Chuyện Phiếm
182
Sử Lai Khắc Uy Vũ
181
Chiến Tranh Học Viện(2)
180
Chiến Tranh Học Viện
179
Đường Môn
178
Tiểu Vũ Trở Lại
177
Người Nhà
176
Giao Đấu Cùng Cá Cược
175
Bước Đầu Thành Lập Tông Môn
174
Thất Quái Hội Tụ(2)
173
Thất Quái Hội Tụ
172
Nana Và Tần Minh
171
Gặp Lại Phất Lan Đức
170
Nana Trở Về
169
Sở Tề Thiên Nghiền Ép
168
Xuất Hiện Nhân Vật Mới
167
Nơi Định Mệnh Bắt Đầu
166
Kết Thúc Cũng Là Bắt Đầu Hành Trình Mới
165
Chiến Tranh Đế Quốc (2)
164
Chiến Tranh Đế Quốc
163
Trở Lại Tinh La
162
Chiến Đấu Một Mình
161
Nghênh Địch
160
Xong Việc Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông
159
Nana về Thiên Đấu
158
Hoàn Thành Nhiệm Vụ
157
Tiêu Diệt Căn Cứ Dưới Hồ
156
Bàn Bạc
155
Lần Theo Dấu Vết
154
Bắt Đầu Hành Động
153
Chuyện của Hàn Dạ
152
Chuyện Ở Di Hồng Viện
151
Tương Kiến Phòng
150
Hoa Khôi Vương Bài
149
Hồng Lâu Mộng
148
Vào Thành Bắc Tinh
147
Vai Diễn Hoàng Cung
146
Kế Hoạch Tiếp Theo
145
Bí Mật Về Hoàng Cung
144
Diệt Căn Cứ (2)
143
Diệt Căn Cứ
142
Giết Tư Nặc
141
Thử Ám Khí
140
Vén Màn Bí Mật
139
Giết Cung Ngôn, Cứu Cung Ngôn
138
Học Viện Hoa Tư, Tử Linh Nhi
137
Có Chút Manh Mối
136
Thăm Dò
135
Vương Quốc A Nhĩ Pháp
134
Hành Trình Tới A Nhĩ Pháp
133
Về Hoàng Cung
132
Tiêu Diệt Căn Cứ Dưới Nước
131
Kế Hoạch Của Nana
130
Đới Cẩm
129
Tiến Về Phương Nam
128
Cứu Đới Cẩn
127
Ép Cung
126
Căn Cứ Dưới Nước
125
Căn Cứ Bí Mật
124
Đến Thành Tư La
123
Bí Mật Của Nana
122
Đới Cẩn
121
Bàn Bạc
Chọn khoảng: 220 - 121 120 - 21 20 - 1