Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

11

Nhân Vật

10

Thêm

Danh sách chương truyện [Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Sứ Mệnh Bí Mật

Truyện có 220 chương.
1
Sứ Mệnh Bắt Đầu
2
Gặp Gỡ
3
Ta Là Sở Phượng Na
4
Học Viện Sử Lai Khắc
5
Vũ Hồn Của Nana
6
Tân Sinh Sử Lai Khắc
7
Khởi Đầu Tốt
8
Đánh Thương Huy
9
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
10
Hồn Hoàn Ngàn Năm Của Áo Tư Ca
11
Tiểu Vũ Nguy Hiểm
12
Trở Về. Đại Sư
13
Nana, Đường Tam Và Đại Sư
14
Ngoại Phụ Hồn Cốt
15
Bài Học Của Đại Sư
16
Nana Và Chu Trúc Thanh
17
Chu Trúc Thanh Và Nana
18
Nghe Giảng
19
Huấn Luyện Thứ Hai
20
La Tam Pháo
21
Đồng Cam Cộng Khổ
22
Tước Thác Thành, Đại Đấu Hồn Trường
23
Lần Đầu Ra Sân
24
Thu Phục Yêu Râu Xanh
25
Tiếp Tục Đấu Hồn Trường
26
Cuồng Chiến Đội
27
Đánh Cuồng Chiến
28
Thiên Địch
29
Tổng Kết
30
Hoàng Đấu Chiến Đội
31
Quyết Chiến
32
Học Trưởng
33
Kế Hoạch Tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện
34
Đường Đến Học Viện Thiên Đấu Hoàng Gia
35
Học viện Lam Bá
36
Sử Lai Khắc Trở Lại
37
Hồn Tôn Nana
38
Cấm Túc
39
Huấn Luyện
40
Đánh Nhau Với Liễu Nhị Long
41
Gặp Thái Long
42
Đi Học
43
Tình Địch
44
Tình Địch (2)
45
Âm mưu
46
Trúng Kế
47
Chiến Hồn Thú
48
Thần Thú
49
Điều Tra
50
Tiểu Tuyết
51
Chân Tướng
52
Đối Chất
53
Nhận Tội
54
Đường Tam Và Thái Long
55
Chuyện Đồng Phục
56
Gặp Thiên Minh
57
Lôi Đài
58
Chiến Thắng
59
Lại Có Biến
60
Kế Hoạch Giải Cứu
61
Hành Động
62
Gặp Lại Thiên Minh
63
Nana Và Tần Minh
64
Tiếp Tục Kế Hoạch Giải Cứu
65
Chiến Hồn Vương, Hồn Đế
66
Kết Thúc
67
Tần Minh
68
Bạn Mới
69
Tiểu Ly
70
Nana Trở Lại
71
Thất Quái Về
72
Thuyết Phục
73
Tiếp Nhận Vụ Án
74
Điều Tra
75
Manh Mối
76
Nhân Chứng
77
Chiến Tà Hồn Sư
78
Chiến Tà Hồn Sư (2)
79
Phá Án
80
Giải Đấu
81
Gặp Học Viện Thiên Đấu Hoàng Gia
82
Học Viện Tượng Giáp
83
Chiến Tượng Giáp
84
Có Biến
85
Diệt Thì Niên
86
Nana Mộng
87
Hồn Cốt
88
Báo Thù? Thật Sao?
89
Nghỉ Ngơi
90
Gặp Thần Tượng
91
Độc Cô Bác
92
Tới Giải Đấu Bài Danh
93
Học Viện Thủy Năng
94
Bằng Hữu
95
Mộ Phi
96
Hàn Dạ
97
Chuẩn Bị Đấu Sí Hoả
98
Sí Hoả, Hoả Vũ
99
Tử Linh Nhi
100
Hoa Dạ Vũ
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 220