Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

11

Nhân Vật

10

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện [Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Sứ Mệnh Bí Mật (10)

Nana - Sở Phượng Na

Nhân vật chính

Nữ chính, là người xuyên qua. Song sinh vũ hồn Điệp Thần Trượng, Thấu Cốt Hoa. Hoạt bát, vô tư, thí…

Tần Minh

Nhân vật chính

Nam chính, vũ hồn Hoả Diệm Lang. Thiên tài Hồn đế trẻ tuổi nhất đại lục bấy giờ. Học trưởng của Thấ…

Lam Ly

Thần thú Cửu Vĩ Hồ, bạn đồng hành của nữ chính. Có một vai trò đặc biệt trong hành trình của nữ chí…

Đường Tam

Nam chính nguyên tác tiểu thuyết, là 1 trong Thất Quái.

Tiểu Vũ

Là 1 trong Thất Quái. Hồn thú 10 vạn năm, nữ chính nguyên tác tiểu thuyết, rất thân với nữ chính

Chu Trúc Thanh

Là 1 trong Thất Quái, bạn cùng phòng của nữ chính ở học viện cũ.

Ninh Vinh Vinh

Là 1 trong Thất Quái, hình tượng nữ thần của nữ chính.

Đới Mộc Bạch

Lão đại của Thất Quái và nữ chính, nữ chính rất tôn trọng.

Áo Tư Ca

Là 1 trong Thất Quái, đê tiện nhưng biết hối cải.

Mã Hồng Tuấn

Là 1 trong Thất Quái. Lúc đầu rất mập mạp, vũ hồn tiến cấp sau lại rất đẹp trai