Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

15

Bình

849

Nhân Vật

20

Thêm

Danh sách chương truyện Sủng Thú Sư

Truyện có 654 chương.
1
Giới thiệu
2
Khởi Đầu
3
Vết Nứt Xuất Hiện
4
Thất Thủ
5
Quyển 1: Kinh Nam Đảo, Đề: Một lần nữa, bắt đầu.
6
Một lần nữa, bắt đầu 2.
7
Kỳ ngộ
8
Tiên Thú Điển
9
Dạo thành
10
Hai mẹ con.
11
Mưa Thu.
12
Rộng lớn, nhưng ta sẽ ngươi theo
13
Dạo chơi.
14
Cấp, phẩm, hệ.
15
Hẻm nhỏ âm u.
16
Tiên thạch.
17
Thị nữ trên mặt có vết bớt.
18
Khổng Cầm Như.
19
Tỷ muội.
20
Nam thành.
21
Đến chỗ Khương Uân đại sư.
22
Khảo đề.
23
Tương lai không thuộc về mình.
24
Lễ trưởng thành.
25
Vào lễ.
26
Lễ Nhận Sủng.
27
Liên kết.
28
Tặng lễ.
29
Tình hình về hậu cung của main và một số vấn đề nhỏ.
30
Phi Tiên Hồ.
31
Bí mật.
32
Tính toán.
33
Thú kỹ.
34
Lần đầu tiên của ba kiếp.
35
Đến.
36
Ngạc nhiên.
37
Đại thú triều đồ diệt.
38
Quà gặp mặt.
39
Tiễn đưa hai nữ.
40
Tập luyện.
41
An toàn.
42
Ta biết Sinh Tử Khế.
43
Lấy gì mà tỏ ra thanh cao chứ?
44
Cuồng nhiệt.
45
Chuẩn bị rời đi.
46
Rời đi.
47
Sao lại ở đây?
48
Tỷ tỷ sẽ thương tâm đó.
49
Đích đến mới: Hải Sa Thành.
50
Nơi giao khu vực.
51
Chơi dao có ngày đứt tay.
52
Hải Sa Thành.
53
Huyết hoa mai.
54
Muốn huyết hoa mai sao?
55
Hàng hiếm.
56
Đả thông kinh mạch.
57
Thành rồi.
58
Trời thật đẹp.
59
Dẫn linh lực, học Linh Pháp.
60
Miệng hại thân.
61
Buổi đấu giá.
62
Khủng ma nhân.
63
Chiến.
64
Toàn bộ thất bại.
65
Phong lưu sau chiến đấu.
66
Đến Phong Hải Sơn Mạch.
67
Vào thất cấp.
68
Phương thức mới.
69
Tỉnh giấc.
70
Linh pháp có vấn đề.
71
Diệu dụng của kỳ kỹ.
72
Huấn luyện chiến đấu nhưng tạo ra bạo nữ ?
73
Đến nơi mới.
74
Cường hóa không gian sủng thú.
75
Tố huyết hoa.
76
Diệp Thanh Tằm tới tay.
77
Vận mệnh xui rủi.
78
Đến cứu.
79
Còn cứu được.
80
Nhớ ra rồi.
81
Giấc mộng đẹp.
82
Trọn vẹn.
83
Ngắm sao.
84
Phù dung đã tàn.
85
Chuyện cũ.
86
Hộ tống.
87
Đêm tối gõ xe.
88
Hảo hợp.
89
Ra khỏi Phong Hải Sơn Mạch.
90
Mưa trên thảo nguyên.
91
Tập kích.
92
Tập kích 2.
93
Tập kích 3.
94
Song Bạch Sinh Hoa.
95
Ta không phải Sủng Thú Sư.
96
Nhớ lại.
97
Cũng may còn kịp.
98
Cứu trị.
99
Hành trình mới.
100
Lần đầu gặp kẻ không mang não.