Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

8

Nhân Vật

10

Thêm

Danh sách chương truyện Đa Thiên Địa

Truyện có 110 chương.
111
Tuần Hoàn Thiên Địa Kinh
110
Phát hiện
109
Có viện quân thù
108
Thù cũ
107
Thần Quan - Xuyên Vũ
106
Tìm truyền thừa
105
Sứ Mệnh
104
Tà trong Âm
103
Tương lai tối
102
Hoàn thành
101
Thiên tài vượt cấp
100
Số
99
Tinh Tú
98
Tiên Tộc
97
Giao Nguyệt Tông
96
Thị trấn tự do
95
|[Chương Chính - Tiên Giới]|
94
Thiên Đạo, chết
93
Tiên Lực!
92
Tử
91
[Phần: Yêu Nghiệt]: Đế Lôi Hiển Uy
90
Sỉ nhục Thiên Tư
89
Băng Thiên Thanh Tư Chiến
88
Nữ lam y
87
Thử một chút...
86
Tứ Sắc Linh Hỏa
85
Đứt lìa
84
Du Hoàng - Bạc Lôi
83
Giới khác
82
Khiêu khích
81
Thuộc về ta
80
Nam Cung Thế Gia
79
Hư Không Hỗn Loạn
78
Võ Khí - Vương Hắc
77
Sử Ý và Long Lực
76
Vô Định Kiếm Thánh
75
Dị Long
74
Nguyệt Dạ Thánh Nữ
73
Nham Vực
72
Thưởng!
71
Nhậu
70
Nhóc
69
Rút Quân
68
40.000
67
Chưởng
66
Thiên Tài Tứ Tộc
65
[Phần: Trung Sa Chiến]
64
. . .
63
Đa Linh Căn Luyện
62
Thanh Mệnh Hộ Pháp
61
Song Hỏa Giáo
60
Hành Động
59
Tứ Đại Thiên Kiêu
58
Bại?
57
Chỉ mới bắt đầu
56
Tứ Chiến Nhất Thắng
55
Đại Chiến
54
Chiếm
53
So tài 2
52
So tài
51
Đường Gia truy tìm
50
Bất thương hoa tiếc ngọc
49
Hạ nhị
48
[Phần: Liên Học Phủ Đấu]
47
Tiên Dực Thánh Phong
46
Bị gọi
45
Khiêu chiến
44
Bái sư
43
Khảo nghiệm
42
[Phần: Học Phủ]
41
Thành Lập Thế Lực
40
Ma đầu
39
Tiểu muội trở về
38
Bạn thuở nhỏ
37
Tỷ là của đệ... Vĩnh viễn....
36
Di tích
35
Tạm biệt... Hẹn gặp lần sau...
34
Huynh đệ năm xưa
33
Linh Thuật Hủy Diệt
32
Hắc Quỷ
31
Cướp die
30
Bị chặn cướp
29
Đấu Giá Hội
28
"Ăn" nàng
27
Đấu Giá Hội ở Ô Tây Thành
26
Nguyên Tử
25
Mỹ nhân nhặt
24
Bạch Quỷ
23
[Phần: Khời Đầu Mới]
22
Drama kết thúc
21
Drama giữa hai gia tộc
20
Ngượng ngùng
19
Bị tập kích
18
Diệt
17
Bị tra khảo
16
Nổi danh chậm
15
Lân Lâm Bang
14
Đột phá
13
Gặp lại
12
Hy Nhã Thành
Chọn khoảng: 111 - 12 11 - 1