Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

8

Nhân Vật

10

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Đa Thiên Địa (10)

Lam Bảo (Ca Tử) - Tổng Tiên Giới

Nhân vật chính

Hồi sinh tại Khuyết Khí Hải rồi được dịch chuyển đến Đỉnh Lục Sơn - Khuyết Nguyệt Giới | Biệt hiệu…

Lam Bảo - Linh Giới

Nhân vật chính

Xuất thân từ Lam Gia ở Khải Hoàng Đại Lục - Địa Việt Giới, nhưng không may Lam Gia bị kẻ thù tàn sá…

Lam Anh Thư

Nhân vật chính

Được tạo ra bởi công pháp Song Thân Hóa Độc Lập do Lam Bảo mua từ Google, chiến lực gần ngang Lam B…

Liêu Huyền Nhiên

Hồng nhan tri kỷ của Lam Bảo

Cơ Hùng

Xuất thân: Cơ Huyền Điện | Bằng hữu đầu tiên của Lam Bảo | Biệt hiệu Nha Kiếm Cơ Hùng

Lam Vĩnh

Xuất thân Lam Gia - Địa Việt Giới | Tuổi: 20 | Huynh đệ Lam Bảo ...

Đào Nghi

Vợ main

Lam Ngọc

Vợ main