Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 4/2024 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 1

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên (Bản Dịch)

Văn Sao Công
Tiên Hiệp 2576 Chương
Top 2

Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi (Dịch)

Đại Đại Quyển
Đô Thị 2696 Chương
Top 3

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh (Bản dịch)

Khả Ninh
Huyền Huyễn 1486 Chương
Top 4

[Dịch] Ai Bảo Hắn Tu Tiên

Tối Bạch Đích Ô Nha
Hài Hước 1204 Chương
Top 5

Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Cái Gì Nữa A? (Dịch)

Thác Na Nhi Liễu
Đô Thị 1154 Chương
Top 6

Ta Ở Nhân Gian Lập Địa Thành Tiên (Bản dịch)

Nhâm Ngã Tiếu
Tiên Hiệp 650 Chương
Top 7

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư (Dịch)

Tần Tiểu Từ
Mạt Thế 1510 Chương
Top 8

Ta Ở Chư Thiên Rất Điệu Thấp (Dịch)

Bị Miêu Giảo Liễu
Huyền Huyễn 1241 Chương
Top 9

Khánh Dư Niên (Dịch)

Miêu Nị
Trọng Sinh 2096 Chương
Top 10

Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang (Dịch)

Tấn Thiết
Đô Thị 690 Chương
Top 11

Ta Có Hệ Thống Thần Cấp Vô Địch (Dịch)

hạ thiên xuyên tha hài
Hệ Thống 243 Chương
Top 12

Ta Kết Giao Bằng Hữu Liền Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ!

Đan Thuần Bao Tử
Huyền Huyễn 477 Chương
Top 13

Độc Tu (bản dịch)

Thủy Đạo Bất Cô
Tiên Hiệp 725 Chương
Top 14

Hệ Thống Trời Sinh Phản Cốt, Ta Sáng Tạo Ma Công Quá Kỳ Dị - Dịch

Phì Miêu Cảnh Trưởng
Huyền Huyễn 81 Chương
Top 15

Tu Tiên: Khi Ngươi Làm Một Việc Đến Cực Hạn

Vong Ký Xuyên Mã Giáp
Tiên Hiệp 549 Chương
Top 16

Tận Thế: Ta Có Thể Nhìn Thấy Thanh Máu, Giết Quái Rơi Bảo Vật (Dịch)

Sơn Quỷ Chấp Bút
Dị Năng 362 Chương
Top 17

Phù Lục Ta Vẽ Đều Bị Cấm Dùng (Bản Dịch)

An Tĩnh Phủng Tràng
Tiên Hiệp 401 Chương
Top 18

Hoàng Hôn Phân Giới (Dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ
Dị Giới 762 Chương
Top 19

Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng, Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố

Mại Kê Đản Hán Bảo Lạc
Đô Thị 320 Chương
Top 20

Sau Khi Ly Hôn, Ta Kế Thừa Tài Sản Trong Game

Dữu Tử Thái Thái
Đô Thị 213 Chương