Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 12/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 61

Trở Về Làng Chài Nhỏ Năm 1982 (Dịch)

Mễ Phạn Đích Mễ
Đô Thị 435 Chương
Top 62

Nhân Vật Phản Diện Này Dị Thường Thận Trọng (Bản dịch)

Ái Cật Bao Bao
Huyền Huyễn 513 Chương
Top 63

Quốc Vương (Bản Dịch)

Tân Hải Nguyệt 1
Kỳ Ảo 1270 Chương
Top 64

Bại Gia Tử Triều Minh

Thượng Sơn Đả Hổ Ngạnh
Xuyên Không 360 Chương
Top 65

Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới - Phần 2

Y Lại Đường Phân
Điền Văn 470 Chương
Top 66

Thần Bí Chi Kiếp (Bản Dịch)

Văn Sao Công
Huyền Huyễn 573 Chương
Top 67

Chín Vị Sư Nương Của Ta

Trần Huyền
Đô Thị 1710 Chương
Top 68

Bảy Vị Sư Tỷ Tuyệt Sắc Của Ta

Lạp Mỗ Ca
Đô Thị 924 Chương
Top 69

Trở Về Thập Niên 70 Làm Thú Y (Bản Dịch)

Băng Trừng
Điền Văn 215 Chương
Top 70

(DỊCH) Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Cửu Trọng Tuyết
Tiên Hiệp 523 Chương
Top 71

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

Khả Ninh
Huyền Huyễn
2171 Chương
Top 72

Cực Phẩm Phong Lưu Giả Thái Giám

Hỏa Vương Chi Vương
Lịch Sử 494 Chương
Top 73

Trở Về Thập Niên 70: Công Lược Ác Bá Đương Nhà Giàu Số Một

Yến Hề Thời
Điền Văn 920 Chương
Top 74

Nữ Phụ Cầm Nhầm Kịch Bản (Dịch)

Tích Ngã Vãn Hĩ
Xuyên Nhanh 308 Chương
Top 75

Thành Thần Bắt Đầu Từ Thủy Hầu Tử (Bản Dịch)

Giáp Xác Nghĩ
Huyền Huyễn 237 Chương
Top 76

[Dịch] Nhận Thầu Đại Minh

Nam Hi Bắc Khánh
Xuyên Không 208 Chương
Top 77

Linh Khí Khôi Phục: Mỗi Ngày Ta Rút Một Kỹ Năng

Thư Mộng Nhân
Hệ Thống 182 Chương
Top 78

Đế Bá (dịch edit)

Yếm Bút Tiêu Sinh
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Huyền Ảo Trọng Sinh
6538 Chương
Top 79

Thái Thượng Kiếm Tôn (Dịch)

Phiêu Linh Huyễn
Huyền Huyễn 2087 Chương
Top 80

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Mộc Yêu Nhiêu
Xuyên Không 192 Chương