Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 3/2024 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 61

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích (Bản Dịch)

Di Thiên Đại Hạ
Huyền Huyễn 1100 Chương
Top 62

Giang Hồ Này Vì Ta Mà Trở Nên Kỳ Quái (Bản Dịch)

Tả Đích Thập Yêu Lạp Ngập
Hệ Thống 223 Chương
Top 63

Sau Tận Thế, Ta Không Ngừng Tiến Hóa

Lời Răn Của Đất Trời
Mạt Thế 1170 Chương
Top 64

Thành Thần Bắt Đầu Từ Thủy Hầu Tử (Bản Dịch)

Giáp Xác Nghĩ
Huyền Huyễn 473 Chương
Top 65

Ngự Thú Sư Bắt Đầu Từ 0 Điểm

Cấp Ngã Gia Thông
Huyền Huyễn 341 Chương
Top 66

Tôi Tăng Thuộc Tính Trên Đảo Hoang (Dịch)

Tối Chung Vĩnh Hằng
Khoa Huyễn 303 Chương
Top 67

Toàn Dân Ngự Thú: Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu (Dịch)

Sủng Vật Cầu Sinh
Võng Du 2379 Chương
Top 68

Cày Tại Tận Thế Thêm Điểm Thăng Cấp (Bản Dịch)

Tân Phong
Huyền Huyễn 220 Chương
Top 69

Linh Khí Khôi Phục: Mỗi Ngày Ta Rút Một Kỹ Năng

Thư Mộng Nhân
Hệ Thống 645 Chương
Top 70

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

Khả Ninh
Huyền Huyễn
2504 Chương
Top 71

Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ (Dịch)

Tam Táo
Điền Văn 1395 Chương
Top 72

Ta Có 999 Loại Dị Năng

Vụ địch
Dị Năng 75 Chương
Top 73

Quy Tắc Quái Đàm: Người Nhà Của Ta Không Bình Thường (Dịch)

Bạch Hồ Tử
Huyền Nghi 373 Chương
Top 74

Quỷ Dị Xâm Lấn (dịch)

Lê Thiên
Huyền Nghi 335 Chương
Top 75

Thập Niên 70: Cuộc Sống Hoàn Mỹ Của Nữ Phụ Thanh Niên Tri Thức

Khả Ái Tiểu Mang Quả
Ngôn Tình 149 Chương
Top 76

Bảo Ngươi Làm Trò Chơi, Ngươi Lại Làm Video CG? (Dịch)

Tiềm Thủy Đích Oa Ba
Võng Du 504 Chương
Top 77

Biểu Muội Ác Độc Sau Lại Thành Quốc Sư

Hoắc Hương Cô
Xuyên Không 158 Chương
Top 78

Đấu La Chi Võ Hồn Lôi Điện (Bản Dịch)

Tối Ái Thượng Tằng Lâu
Huyền Huyễn 254 Chương
Top 79

Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đều Đổi Mới ( Bản Dịch )

Nhất Phiến Tuyết Bính
Đô Thị 513 Chương
Top 80

Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang (Dịch)

Tấn Thiết
Đô Thị 122 Chương