Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 12/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 1

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư (Dịch)

Tần Tiểu Từ
Mạt Thế 225 Chương
Top 2

Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Từ Cơ Sở Quyền Pháp Bắt Đầu (Dịch)

Nguyệt Trung Âm
Huyền Huyễn 1362 Chương
Top 3

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh (Bản dịch)

Khả Ninh
Huyền Huyễn 516 Chương
Top 4

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên (Bản Dịch)

Văn Sao Công
Tiên Hiệp 321 Chương
Top 5

Vú Em: Mở Đầu Nữ Đế Mang Nữ Nhi Tới Cửa Ép Cưới (Dịch)

Vân Hoả Chu Tước
Huyền Huyễn 740 Chương
Top 6

Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn (Dịch)

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
Dị Giới 878 Chương
Top 7

Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi (Dịch)

Đại Đại Quyển
Đô Thị 2282 Chương
Top 8

Phản Phái: Ta Cầu Nguyện Vọng Cừu Nhân Được Gấp Đôi

Thanh Chưng
Huyền Huyễn 220 Chương
Top 9

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn (Dịch)

Manh Manh Đát Tiểu Mập
Huyền Huyễn 1521 Chương
Top 10

Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Nhĩ Căn
Tiên Hiệp 2003 Chương
Top 11

Dị Giới Dược Tề Sư (Dịch)

Nhất Điều Hàm Ngư C
Dị Giới 409 Chương
Top 12

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích (Bản Dịch)

Di Thiên Đại Hạ
Huyền Huyễn 907 Chương
Top 13

Dạy Đồ Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Chưa Từng Tàng Tư - Dịch

Tố Dữ
Huyền Huyễn 814 Chương
Top 14

Quầy Hàng Vỉa Hè Của Ta Cực Mạnh

Dịch Thanh Phong
Huyền Huyễn 1157 Chương
Top 15

Cao Võ: Đăng Nhập Tương Lai Một Vạn Năm - Dịch

Mỗi Nguyệt Nhất Canh
Mạt Thế 447 Chương
Top 16

Nhân Sinh Hung Hãn (Dịch)

Tân Phong
Đô Thị 1960 Chương
Top 17

Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đều Đổi Mới ( Bản Dịch )

Nhất Phiến Tuyết Bính
Đô Thị 186 Chương
Top 18

Trường Sinh Bắt Đầu Từ Việc Lấy Vợ (Bản Dịch)

Hỉ Ái Cật Hoàng Qua
Tiên Hiệp 555 Chương
Top 19

Ta Ở Chư Thiên Rất Điệu Thấp (Dịch)

Bị Miêu Giảo Liễu
Huyền Huyễn 388 Chương
Top 20

Mạt Thế: Ta Có Kho Vật Tư Vô Hạn

Hận Niên Thiếu Vô Tri
Dị Năng 565 Chương