Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 5/2024 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 1

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới (Dịch)

Long Xà Chi
Huyền Huyễn 1198 Chương
Top 2

[Dịch] Ai Bảo Hắn Tu Tiên

Tối Bạch Đích Ô Nha
Hài Hước 1284 Chương
Top 3

Khai Cuộc Nữ Đế Làm Chính Cung (Dịch)

Kình Bạo Tiểu Long Hà
Huyền Huyễn 977 Chương
Top 4

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh (Bản dịch)

Khả Ninh
Huyền Huyễn 1650 Chương
Top 5

Ta Ở Nhân Gian Lập Địa Thành Tiên (Bản dịch)

Nhâm Ngã Tiếu
Tiên Hiệp 777 Chương
Top 6

Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Cái Gì Nữa A? (Dịch)

Thác Na Nhi Liễu
Đô Thị 1338 Chương
Top 7

Chiến Lật Cao Không (Dịch)

Áo Bỉ Gia
Linh Dị 1000 Chương
Top 8

Ta Ở Chư Thiên Rất Điệu Thấp (Dịch)

Bị Miêu Giảo Liễu
Huyền Huyễn 1416 Chương
Top 9

Sau Khi Ly Hôn, Ta Kế Thừa Tài Sản Trong Game

Dữu Tử Thái Thái
Đô Thị 535 Chương
Top 10

Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang (Dịch)

Tấn Thiết
Đô Thị 902 Chương
Top 11

Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo (Bản Dịch)

Cổ Hi
Huyền Huyễn 270 Chương
Top 12

Trở Về Làng Chài Nhỏ Năm 1982 (Dịch)

Mễ Phạn Đích Mễ
Đô Thị 891 Chương
Top 13

Hoàng Hôn Phân Giới (Dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ
Dị Giới 1070 Chương
Top 14

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ (Dịch)

Đầu Ngận Đại Đích T Quân
Tu Chân 1350 Chương
Top 15

Tu Tiên: Khi Ngươi Làm Một Việc Đến Cực Hạn

Vong Ký Xuyên Mã Giáp
Tiên Hiệp 863 Chương
Top 16

Mạt Thế - Sinh Hoá Nguy Cơ

Hàn Nhược Tuyết
Mạt Thế Sáng tác 194 Chương
Top 17

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên (Dịch)

Lạc Thanh Tử
Tu Chân 1923 Chương
Top 18

Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng, Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố

Mại Kê Đản Hán Bảo Lạc
Đô Thị 509 Chương
Top 19

Mô Phỏng Tội Phạm Mười Vạn Lần: Ta Trở Thành Siêu Cấp Cảnh Sát!

Sở Thu Vi Hàn
Trinh Thám 532 Chương
Top 20

Ta Phải Lên Lớp Lại Cho Thế Giới Này (Dịch)

Vu Mã Hành
Đô Thị 1008 Chương