Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 4/2024 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 81

Bảo Ngươi Làm Trò Chơi, Ngươi Lại Làm Video CG? (Dịch)

Tiềm Thủy Đích Oa Ba
Võng Du 539 Chương
Top 82

Giang Hồ Này Vì Ta Mà Trở Nên Kỳ Quái (Bản Dịch)

Tả Đích Thập Yêu Lạp Ngập
Hệ Thống 330 Chương
Top 83

One Piece: Đồng Bọn Đầu Tiên Là Mèo Tom

Tưởng Cật Băng Bổng
Đồng Nhân 270 Chương
Top 84

Thi Vương Trỗi Dậy, Bắt Đầu Thu Thập Huyết Nhục (Dịch)

Nhất Thiên Nhị Lưỡng Tửu
Đô Thị 799 Chương
Top 85

Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ (Dịch)

Tam Táo
Điền Văn 1460 Chương
Top 86

Phản Phái: Vừa Mới Bắt Đầu Đã Bị Mẹ Nhân Vật Chính Yêu Thầm

Thoại Lương Sanh
Đô Thị 88 Chương
Top 87

Đại Minh Tinh

Nhược Hy
Đô Thị Sáng tác 38 Chương
Top 88

Hồng Kông: Xuyên Vào Hồng Hưng, Ngươi Bảo Ta Làm Việc Tốt ? ( Bản Dịch )

Thanh Phong Lãnh Nguyệt Dạ
Đô Thị 886 Chương
Top 89

Võ Thánh Mù Lòa: Bắt Đầu Mỗi Ngày Thêm Điểm Một Lần

Khủng Long Giang Lang Lang
Huyền Huyễn 62 Chương
Top 90

Chiến Lật Cao Không (Dịch)

Áo Bỉ Gia
Linh Dị 781 Chương
Top 91

Trùng Sinh Yêu Đương Cùng Với Thiên Hậu Giới Ca Hát

Kê Kỵ Miêu
Đô Thị 89 Chương
Top 92

Ta Có 999 Loại Dị Năng

Vụ địch
Dị Năng 400 Chương
Top 93

Khởi đầu của bóng đêm

Đã mang tiếng ở trong trời đất
Đô Thị Sáng tác 345 Chương
Top 94

Khô Lâu Khai Hoang Trồng Rau Ở Dị Vực (Dịch)

Tình Chung Lưu Thủy
Huyền Huyễn 237 Chương
Top 95

Trở Về Làng Chài Nhỏ Năm 1982 (Dịch)

Mễ Phạn Đích Mễ
Đô Thị 512 Chương
Top 96

Trọng Sinh Thường Ngày Tu Tiên

Đình Viện Dương Quang Hảo
Đô Thị
693 Chương
Top 97

Ta Xem Hình Sự Trang Đại Lão, Tỷ Phú Quỳ Cầu Giúp Đỡ (Dịch)

Đại Lão Du
Đô Thị 790 Chương
Top 98

Ta Tu Hệ Thống Pháp Tắc (Dịch)

Nhất Linh Linh Nhất Dạ
Huyền Huyễn 129 Chương
Top 99

Vạn Đạo Đại Đế

Huyền Nguyệt Phi Tuyết
Huyền Huyễn 110 Chương
Top 100

Đích Trưởng Nữ Phủ Trấn Quốc Công Vừa Đẹp Lại Vừa Ngầu (Bản Dịch)

Thiên Hoa Tẫn Lạc
Ngôn Tình 96 Chương