Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 12/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 81

Ta Xem Hình Sự Trang Đại Lão, Tỷ Phú Quỳ Cầu Giúp Đỡ (Dịch)

Đại Lão Du
Đô Thị 105 Chương
Top 82

Nhà Thiết Kế Game Quái Đàm (Bản Dịch)

Ngã Hội Tu Không Điều
Linh Dị 161 Chương
Top 83

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

J Thần
Huyền Huyễn Huyền Ảo
2955 Chương
Top 84

Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Tử Linh Phong Tuyết
Huyền Huyễn 209 Chương
Top 85

Khởi đầu của bóng đêm

Đã mang tiếng ở trong trời đất
Đô Thị Sáng tác 262 Chương
Top 86

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế

Đối Du Tuyệt
Mạt Thế 145 Chương
Top 87

Ta Có Thể Viết Thư Cho Quá Khứ (Dịch)

Bạch Hà
Khoa Huyễn 547 Chương
Top 88

Vạn Cổ Thần Đế

Phi Thiên Ngư
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Huyền Ảo Trọng Sinh Trùng Sinh
4317 Chương
Top 89

Tại Mạt Thế, Mọi Người Thay Phiên Nhau Diễn Kịch

Miên Y Vệ
Mạt Thế 1001 Chương
Top 90

Độc Tu (bản dịch)

Thủy Đạo Bất Cô
Tiên Hiệp 209 Chương
Top 91

Ta Ở Nhân Gian Lập Địa Thành Tiên (Bản dịch)

Nhâm Ngã Tiếu
Tiên Hiệp 121 Chương
Top 92

Thập Niên 70: Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ (Dịch)

Đại Hà Đông Lưu
Điền Văn 550 Chương
Top 93

Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học

Tiêu Đường Sắc
Huyền Huyễn 144 Chương
Top 94

Quỷ Dị Xâm Lấn (dịch)

Lê Thiên
Huyền Nghi 246 Chương
Top 95

Toàn Dân Chuyển Chức: Tử Linh Pháp Sư! Ta Tức Là Thiên Tai

Mạn Đồ Đích Trư
Võng Du
1817 Chương
Top 96

Kiếm Thần Càn Khôn (Bản Dịch)

Trần Sơn
Huyền Huyễn 1002 Chương
Top 97

Sai Thế (bản dịch)

Cuồng Thượng Gia Cuồng
Ngôn Tình 208 Chương
Top 98

Toàn Cầu Cao Võ : Thức Tỉnh Ta Đây Độc Chiếm Vạn Cổ

Độc Hành Chí Tôn
Hệ Thống Sáng tác 53 Chương
Top 99

Đoàn Sủng Tiểu Kiều Của Baba Bạo Quân

Bạch Đào Điềm Chúc
Ngôn Tình 74 Chương
Top 100

Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Từ Cơ Sở Quyền Pháp Bắt Đầu

Nguyệt Trung Âm
Huyền Huyễn
1220 Chương