Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 4/2024 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 41

Thâm Không Bỉ Ngạn(Bản Dịch)

thần đông
Đô Thị 1082 Chương
Top 42

Tôi Ở Nhân Gian Live Stream Đoán Mệnh

Mặc Nhĩ Ngọc
Linh Dị 313 Chương
Top 43

Hệ Thống Trò Chơi Sinh Hoạt (Dịch)

Đốn đốn đốn đốn đốn
Hệ Thống 147 Chương
Top 44

Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử ( Dịch )

Lục Cá Hồ Lô
Đô Thị 244 Chương
Top 45

Chiến Chùy Thần Tọa (bản dịch)

Hán Triều Thiên Tử
Huyền Huyễn 312 Chương
Top 46

Cực Phẩm Song Tu

Phạm Hùng
Hệ Thống Sáng tác 87 Chương
Top 47

Diễn Viên Nhỏ Có Hệ Thống Checkin Hoành Điếm

Thỏ Nhĩ Tề
Hệ Thống 216 Chương
Top 48

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ (Dịch)

Đầu Ngận Đại Đích T Quân
Tu Chân 473 Chương
Top 49

Sau Tận Thế, Ta Không Ngừng Tiến Hóa

Lời Răn Của Đất Trời
Mạt Thế 1413 Chương
Top 50

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích (Bản Dịch)

Di Thiên Đại Hạ
Huyền Huyễn 1106 Chương
Top 51

Trường Sinh Bắt Đầu Từ Tạp Dịch Nuôi Gà (Dịch)

Đầu cá Đông Hải
Tu Chân 103 Chương
Top 52

Quang Âm Chi Ngoại

Nhĩ Căn
Tiên Hiệp
1288 Chương
Top 53

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên (Dịch)

Lạc Thanh Tử
Tu Chân 714 Chương
Top 54

Mô Phỏng Tội Phạm Mười Vạn Lần: Ta Trở Thành Siêu Cấp Cảnh Sát!

Sở Thu Vi Hàn
Trinh Thám 474 Chương
Top 55

Bắt Đầu Từ Lâu Chủ, Ta Có Một Đao Kinh Thiên Hạ

Thăng Đấu Yên Dân
Huyền Huyễn 722 Chương
Top 56

Đích Mẫu Tại Thượng, Nghịch Tử Nghịch Nữ Quỳ Hết Xuống

Triều Vân Tử
Điền Văn 630 Chương
Top 57

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới (Dịch)

Long Xà Chi
Huyền Huyễn 481 Chương
Top 58

Mạt Thế: Ta Có Kho Vật Tư Vô Hạn

Hận Niên Thiếu Vô Tri
Dị Năng 1157 Chương
Top 59

Quái Đàm Radio

A thiên
Linh Dị 311 Chương
Top 60

[Cổ Xuyên Kim] Đầu Bếp Nhỏ Của Ảnh Đế

Gia Hề
Ngôn Tình 114 Chương