Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 12/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 41

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên ( Bản Dịch )

Tiêu Cẩn Du
Huyền Huyễn 4378 Chương
Top 42

Tu La Thiên Đế (Bản dịch)

Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
Huyền Huyễn 1166 Chương
Top 43

Bác Sĩ Tâm Lý Nhìn Thấu Vận Mệnh, Cũng Hợp Lý Nhỉ

Bản Mệnh Điêu Thiền
Đô Thị 381 Chương
Top 44

Nữ Hiệp Chậm Đã! (Bản Dịch)

Quan Quan Công Tử
Huyền Huyễn 1176 Chương
Top 45

Trời Ạ, Lão Tổ Lại Cưới Thêm Vợ Bé Nữa Rồi ! (Dịch)

Bắc Môn Phiêu Tuyết
Huyền Huyễn 342 Chương
Top 46

Khiếm Thị Bẩm Sinh Khởi Nghiệp Từ Chơi Đàn Nhị

Ai Hào Đích Cuồng Phong
Huyền Huyễn 455 Chương
Top 47

Mãn Cấp Đại Lão Xuyên Thành Nông Gia Nữ (Dịch)

Tam Táo
Điền Văn 550 Chương
Top 48

Khánh Dư Niên (Dịch)

Miêu Nị
Trọng Sinh 1468 Chương
Top 49

Mỗi Ngày, Khí Lực Của Ta Tăng Trưởng 100 Cân.

Giang Hồ Phong Trần Khách
Huyền Huyễn 265 Chương
Top 50

Thi Vương Trỗi Dậy, Bắt Đầu Thu Thập Huyết Nhục (Dịch)

Nhất Thiên Nhị Lưỡng Tửu
Đô Thị 340 Chương
Top 51

Trường Sinh: Khởi Đầu Là Thợ Săn (Dịch)

Đào Hoa Tô Nha
Huyền Huyễn 484 Chương
Top 52

Đại Minh: Bắt Đầu Trở Thành Cẩm Y Vệ (Dịch)

Tam Lưỡng Ưu Sầu
Võ Hiệp 631 Chương
Top 53

Trở lại thập niên 80 hủy hôn, tôi mở tiệm cơm cạnh xưởng quốc doanh

Tiên Trì Cẩm Lí
Điền Văn 280 Chương
Top 54

Ta có thể thao túng dữ liệu thế giới

Trần Minh Quân
Huyền Huyễn Sáng tác 42 Chương
Top 55

Võ Đức Dồi Dào (Dịch)

Yên Hỏa Thành Thành
Khoa Huyễn 379 Chương
Top 56

Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Cái Gì Nữa A? (Dịch)

thác na nhi
Đô Thị 373 Chương
Top 57

Hệ Thống Bàn Tay Vàng Tại Tận Thế

Một Thoáng Nhành Mai Xanh
Mạt Thế 186 Chương
Top 58

Thân Là Thiên Tài, Ta Lại Là Trong Nhà Yếu Nhất ? (Dịch)

Mại Thái Đích Thu Nhi
Huyền Huyễn 807 Chương
Top 59

Toàn Dân Ngự Thú: Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu (Dịch)

Sủng Vật Cầu Sinh
Võng Du 2168 Chương
Top 60

Mọi Người Tu Tiên, Ta Làm Ruộng (Dịch)

Triêu Văn Đạo
Tiên Hiệp 582 Chương