Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 12/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 21

Hành Trình Kỵ Sĩ (bản dịch)

Ngã Ái Tiểu Đậu
Kỳ Huyễn 433 Chương
Top 22

Cẩu Thả Tu Luyện Bên Người Nữ Ma Đầu (Dịch)

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu
Huyền Huyễn 1170 Chương
Top 23

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack (Dịch)

Thành Nam Hữu Vũ Lạc Thành Tây
Huyền Huyễn 660 Chương
Top 24

Tinh Môn (Dịch)

Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Đô Thị Huyền Ảo Trinh Thám Khoa Huyễn Linh Dị Hài Hước
3426 Chương
Top 25

Bảo Ngươi Làm Con Tin, Ngươi Lại Theo Đuổi Nữ Đế Kẻ Địch (Bản dịch)

Thích uống canh hồ tiêu cay
Tiên Hiệp 748 Chương
Top 26

Nói Bừa Công Pháp, Đồ Nhi Ngươi Thật Đã Luyện Thành? (Dịch)

Bán Đạo Thanh Phong
Huyền Huyễn 180 Chương
Top 27

Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi

Giáng Ương
Cổ Đại 108 Chương
Top 28

Thần Hào: Ta Thừa Kế Tài Sản Trong Game

Kê Đản Bố Đại
Đô Thị 199 Chương
Top 29

Đại Ngụy Đế Quốc

Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử
Lịch Sử 445 Chương
Top 30

Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư (Dịch)

Ký Ức Đích Hải
Mạt Thế 741 Chương
Top 31

Trọng Sinh 2006: Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn (Dịch)

Lân Gia Mã Tự Tiểu Ca
Đô Thị 265 Chương
Top 32

Mang Theo Siêu Thị Lớn Đào Vong

Hoàng Tiểu Thiền
Linh Dị 404 Chương
Top 33

Bắt Đầu Từ Lâu Chủ, Ta Có Một Đao Kinh Thiên Hạ

Thăng Đấu Yên Dân
Huyền Huyễn 403 Chương
Top 34

Ngự Thú Sư Bắt Đầu Từ 0 Điểm

Cấp Ngã Gia Thông
Huyền Huyễn 194 Chương
Top 35

Ta Sửa Đổi Vô Hạn, Độc Đoán Vạn Cổ (Dịch)

Khán Bản Thư Đích Nhân Đô Suất
Huyền Huyễn 47 Chương
Top 36

Nhất Đạo Triều Bái (Dịch)

Chạy Trốn Tám Vạn Dặm
Tiên Hiệp 745 Chương
Top 37

Thập Niên 90: Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Tam Tam Cửu Cửu
Xuyên Không 128 Chương
Top 38

Sủng Thú Sư

Bá Hậu Quan Nhân
Huyền Huyễn Sáng tác 287 Chương
Top 39

Marvel DC Comics: Sharingan Ở Đa Nguyên Vũ Trụ

Thành Luân Nhãn (Seiringan)
Đồng Nhân Sáng tác 39 Chương
Top 40

Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ (Bản Dịch)

Dạ Thiên Nam
Linh Dị 578 Chương