Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

15

Bình

855

Nhân Vật

20

Thêm

Danh sách chương truyện Sủng Thú Sư

Truyện có 656 chương.
656
C331. Mối tình tàn lụi.
655
C330. Thử chiêu.
654
C329. Dỡ cửa.
653
C328. Xua tan giá rét.
652
C327. Oán.
651
C326. Ảo ảo thật thật.
650
C325. Thắp hương hỏa.
649
C324. Điện thờ trung tâm.
648
C323. Thử thách: Cửu Y Ly 3.
647
C322. Thử thách: Cửu Y Ly 2.
646
C321. Thử thách: Cửu Y Ly 1.
645
C320. Truyền thừa: Yến Tử Nương.
644
C319. Truyền thừa: Hoa Tranh.
643
C318. Tiến vào.
642
C317. Giải phong.
641
C316. Dần dần tề tụ.
640
C315. Cưa gái?
639
C314. Cua gái?
638
C313. Thừa nhận.
637
C312. Một hô liền xong.
636
C311. Trực giác.
635
C310. Tình huống không ngờ.
634
C309. Vào sâu.
633
C308. Vân Thú.
632
C307. Chuyện tình hoàng hôn.
631
C306. Tham niệm che mắt.
630
C305. Kim Khí Lâm.
629
C304. Sau cơn mưa.
628
C303. Vụ Sơn Vũ (mưa Vụ Sơn).
627
C302. Ao Ngũ Sắc.
626
C301. Phản sát.
625
C300. Vào Vụ Sơn.
624
C299. Người người kéo vào.
623
C298. Biểu diễn – Chiến Công Điện.
622
C297. Quần Long Tụ Hội.
621
C296. Đến buổi biểu diễn.
620
C295. Quán nhỏ đồ ngon.
619
C294. Bát quái.
618
C293. Tình hình tu luyện.
617
C292. Bói.
616
C291. Chết rồi đi.
615
C290. Giải quyết.
614
C289. Nô dịch.
613
C288. Thú vị chứ?
612
C287. Chờ ngươi.
611
C286. Nó đến.
610
C285. Hai nữ nô lệ.
609
C284. Họp bàn.
608
C283. Tàn phá.
607
C282. Áo bào nhân.
606
C281. Hai áo bào nhân.
605
C280. Nhược Nhược.
604
C279. Tò mò.
603
C278. Tình hình trước và sau.
602
C277. Chờ một ngày mưa.
601
C276. Có lý trí.
600
C275. Mở quà.
599
C274. Thừa nhận.
598
C273. Thật nhỏ.
597
C272. Đến.
596
C271. Phân tích.
595
C270. Khuê mật đến.
594
C269. Rời đi.
593
C268. Lá thư.
592
C267. Yêu ta.
591
C266. Kết thúc – đũa lệch.
590
C265. Vật phẩm cuối.
589
C264. Sa vào vũng lầy.
588
C263. Hội Đấu Giá, bắt đầu.
587
C262. Quyết định.
586
C261. Chuyện ly kỳ.
585
C260. Vào lầu trước.
584
C259. Đón tiếp.
583
C258. Mua chục cái còn được.
582
C257. Trục xuất.
581
C256. Có xem là thông qua không?
580
C255. Hội Trưởng Thịnh Quân.
579
C254. Gặp Hội Trưởng.
578
C253. Thánh Đô phồn thịnh.
577
C252. Kết giao.
576
C251. Thế nào là chính đạo?
575
C250. Tiến về Thánh Đô.
574
C249. Tính toán.
573
C248. Tình hình chín thế lực.
572
C247. Đứa bé lì lợm.
571
C246. Ngỏ lời.
570
C245. Ăn chia.
569
C244. Bảo Khố.
568
C243. Ba yêu cầu.
567
C242. Quá khứ.
566
C241. Kết thúc 3.
565
C240. Kết cục 2.
564
C239. Kết thúc 1.
563
C238. Tai Thiên Tinh ẩn đi.
562
C237. Kết quả đã rõ.
561
C236. Trợ giúp đến.
560
C235. ẦM.
559
C234. Nữ nhân điên.
558
C233. Thiếu Chủ?
557
C232. Biến đổi.