Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

81

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Duy Ngã Tự Tại

Truyện có 174 chương.
174
Tuyệt thế thiên tài thần bí - Các thế lực hợp tác
173
Bí Môn - Thiên kiêu tụ hội
172
Cánh cổng đá
171
Nguy cơ sắp đến
170
Âm mưu
169
Tấn thăng ba đại cảnh
168
Tứ Trọng Hồn Tu - Giảng giải
167
Công dụng ngược
166
Tấn Linh Đằng Thụ
165
Bằng hữu cũng là đối thủ
164
Đối thủ đáng tôn trọng
163
Thể Tu đối chiến
162
Tam Trọng Thể Tu
161
Có bí mật?
160
Huyết đàm
159
Triệu Tâm chết
158
Quá trình thực chiến
157
Kiểm nghiệm thực lực hiện nay
156
Kết quả trận đánh
155
Người quen đánh nhau
154
Lĩnh ngộ thất bại
153
Song nhân lĩnh ngộ truyền thừa
152
Truyền thừa trong kiếm ý
151
Nhát kiếm trên bia đá
150
Tham ngộ kiếm đạo
149
Lại gặp cướp
148
Nhị Trọng Đỉnh Phong Thể Tu
147
Tiêu hao rồi giải quyết
146
Phi Quân
145
Cơ duyên trọng lực
144
Kinh nghiệm chiến đấu
143
Tiến vào Bí Cảnh
142
Bí Cảnh mở ra
141
Cương Vực Lâm
140
Tranh thủ cơ hội tham ngộ trận pháp
139
Không hoàn hảo
138
Đại năng chi uy
137
Chi tiết kế hoạch
136
Giả long hù doạ hổ
135
Hoa Vô Khuyết tiểu sự
134
Thông suốt - Thoả thuận
133
Cảnh đối thoại khó tin
132
Tàn hồn cường giả
131
Thức hải
130
Hồn Tu tiến bộ lớn
129
Nguy cấp - Liều
128
Liều lĩnh đột phá
127
Tiến cảnh Hồn Tu
126
Cảnh đêm sơn cốc
125
Hàn Thiên Cốc
124
Mãn Khuyết Thanh Phong Quyết
123
Lại thấy quen
122
Đoá liên hoa kỳ lạ
121
Không có gì cả
120
Nghe ngóng tin tức - Đổ thạch
119
Dừng chân nghỉ ngơi
118
Đúng đường đi, ngược lộ trình
117
Đột phá - Trở về
116
Đề thăng tu vi
115
Sùng Thú Chiến Giáo
114
Thoát trong gang tấc
113
Cục diện nguy cấp
112
Truy sát trên biển
111
Bị phát hiện
110
Đại trận giải trừ
109
Phát hiện - Tìm kiếm
108
Thu hoạch không chỉ một
107
Cục diện cao trào
106
Tình huống bất ngờ - Thời cơ
105
Tứ Phương Khốn Sát Trận
104
Giao Thú Vương
103
Hải chiến khốc liệt
102
Đại chiến ở Giao Thú Vịnh
101
Ra biển
100
Hải tân
99
Chuyện thần bí
98
Giới bình phàm nhân và giới tu hành
97
Hạo Ninh Kiếm
96
Chuẩn bị cường hoá phẩm cấp kiếm
95
Gặp đạo tặc
94
Lâu lâu làm chút thơ
93
Bí mật rời đi
92
Gặp lại người quen
91
Các thủ đoạn mới
90
Tìm thêm thủ đoạn
89
Siêu Phàm Nhị Trọng
88
Bát Đẳng tam chức nghiệp
87
Tiếp tục luyện khí
86
Kỹ thuật được nâng cao
85
Thành phẩm đầu tiên
84
Luyện khí
83
Bắt đầu luyện khí
82
Học kiến thức luyện khí
81
Chuẩn bị học luyện khí
80
Yên Hoa Lâu
79
Kết thúc khiêu chiến
78
Vừa chiến vừa diễn
77
Khiêu chiến tiếp - Bị nhắm vào
76
Bắt đầu chiến
75
Nhân Thú Đấu Trường
Chọn khoảng: 174 - 75 74 - 1