Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

81

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Duy Ngã Tự Tại (2)

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cố lên

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá ổn. Đọc cũng được.