Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

81

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Duy Ngã Tự Tại

Truyện có 174 chương.
1
Khởi đầu của tất cả
2
Sinh tồn
3
Thường nhật
4
Thiên Nhai Thành - Đế Tài Các
5
Tài sản đầu tiên
6
Tu luyện
7
Võ Đạo Cảnh - Nhất Phẩm Võ Đồ
8
Thế giới - Đại lục
9
Cảnh giới
10
Chuẩn bị tu luyện thủ đoạn
11
Luyện công
12
Tất cả đều đạt Tiểu Thành
13
Rời thành
14
Chức nghiệp - Đến Duyên Xuyên
15
Định mệnh?
16
Nguyệt Minh Không
17
Nguyệt Minh Không thân phận
18
Nhị Phẩm Võ Sư
19
Chia tay
20
Hang động thần bí
21
Suy đoán ly kỳ
22
Tẩu thoát khỏi Ngũ Phẩm Yêu Tông
23
Không lỗ
24
Thương Ngân Thành
25
Tìm cách kiếm tiền
26
Làm nhiệm vụ
27
10 năm
28
Bất ngờ - Tìm học luyện đan
29
Luyện đan
30
Thành quả từ thất bại
31
Quy luật của thiên địa
32
Động phủ truyền thừa
33
Tà Hoả Ma Quân - Tề Phi Dương
34
Tiến nhập động phủ truyền thừa
35
Môn ải đầu tiên?
36
Truyền nhân
37
Cơ duyên khủng
38
Cơ duyên tiếp tục
39
Thiên Địa Dị Vật - Trảm Không Phong
40
Biến cố nguy hiểm
41
Đại đột phá
42
Quyết định bế quan
43
Học tập trận đạo
44
Thành công lập trận
45
Xuất quan
46
Xoá sạch dấu vết - Thảm khốc
47
Kiếm cớ gây sự
48
Một chiến năm
49
Tra khảo thông tin
50
An toàn - Đấu Giá Hội
51
Bắt đầu đấu giá
52
Vật phải giành
53
Một tia Kiếm Ý - Không chọc nổi
54
Vật phẩm cuối cùng
55
Cái giá đắc tội Đế Tài Hội
56
Có chút hứng thú? - Đấu Giá Hội kết thúc
57
Tiếp tục tập luyện đan
58
Nâng cao kỹ thuật luyện đan
59
Luyện đan thăng tiến
60
Hạn bế quan dài hơn
61
Cửu Đẳng Mãn Giai song chức nghiệp
62
Hồng Diệp Lâm - Vận động một chút
63
Đi săn - Tiểu hồ ly
64
Lam Ngọc Bạch Nguyệt Hồ
65
Trị thương cho tiểu hồ ly
66
Bạn đồng hành
67
Phối hợp - Mật động tự nhiên
68
Siêu Phàm Cảnh
69
Linh thức - Lại gặp
70
Khó tránh một trận chiến
71
Chênh lệch cảnh giới
72
Dễ dàng diệt sát
73
Dưỡng thương - Tiếp tục lên đường
74
Thương Vũ Đế Quốc
75
Nhân Thú Đấu Trường
76
Bắt đầu chiến
77
Khiêu chiến tiếp - Bị nhắm vào
78
Vừa chiến vừa diễn
79
Kết thúc khiêu chiến
80
Yên Hoa Lâu
81
Chuẩn bị học luyện khí
82
Học kiến thức luyện khí
83
Bắt đầu luyện khí
84
Luyện khí
85
Thành phẩm đầu tiên
86
Kỹ thuật được nâng cao
87
Tiếp tục luyện khí
88
Bát Đẳng tam chức nghiệp
89
Siêu Phàm Nhị Trọng
90
Tìm thêm thủ đoạn
91
Các thủ đoạn mới
92
Gặp lại người quen
93
Bí mật rời đi
94
Lâu lâu làm chút thơ
95
Gặp đạo tặc
96
Chuẩn bị cường hoá phẩm cấp kiếm
97
Hạo Ninh Kiếm
98
Giới bình phàm nhân và giới tu hành
99
Chuyện thần bí
100
Hải tân
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 174