Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

25

Bình

218

Nhân Vật

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch) của tác giả Tà Tâm Vị Mẫn

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
620000
2
35000
3
27050
4
11000
5
10000
6
6418
7
6000
8
5100
9
3295
10
2680
11
2411
12
2150
13
2000
14
1000
15
1000
16
700
17
500
18
400
19
400
20
400