Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

25

Bình

218

Nhân Vật

1

Thêm

Danh sách chương truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Truyện có 3729 chương.
1
Tiêu Phàm Trọng Sinh
2
Liên Tiếp Đột Phá
3
Vô Tận Chiến Điển
4
Đoạt Thức Ăn Trong Miệng Cọp
5
Họa Thủy Đông Dẫn
6
Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Tại Hậu
7
Trảm Hắc Giáp Cự Mãng
8
Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn
9
Đầm nước gặp gỡ
10
Bát Phẩm Ngân Hoàng Đằng
11
Chiến sĩ đỉnh phong
12
Ấu Sư Ngũ Giai
13
Bất quá ta thích
14
Biến dị
15
Bách Niên Linh Nhũ
16
Đột Phá Chiến Sư Trung Kỳ
17
Tiêu Gia Niên Hội
18
Cắt Ngang Hai Chân Ngươi
19
Chiến Điển Diệu Dụng
20
Không chịu nổi một kích
21
Một Kiếm Giết Chết
22
Đổ ước
23
Chiến Tiêu U
24
Muốn giết ta? Ngươi còn chưa có tư cách
25
Lửa giận của Tiêu Hạo Thiên
26
Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
27
Chữa thương
28
Đêm tối tập kích
29
Cửa thành nguy cơ
30
Hai đại học viện
31
Yến Thành
32
Tập Sát
33
Báo thù bắt đầu
34
Tấm mộc
35
Luyện chế mỹ dung dịch
36
Thế nào gọi là bá đạo
37
Nhất chiến thành danh
38
Chiến Hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu
39
Liệt Ngục Yêu Phượng
40
Gia nhập Thần Phong Học Viện
41
Thần Phong Học Viện không tưởng
42
Vô Tận Chiến Hồn
43
Vô Tận Chiến Điển nhận chủ
44
Phương thức huấn luyện kỳ lạ
45
Xung độ tại quán rượu
46
Một kích đánh bay
47
Một trăm vạn tiền đặt cược
48
Chiến
49
Cuồng
50
Tuyệt cảnh
51
Không phảo chỉ chết một tên nhi tử sao?
52
Quách Sĩ Thần bí ẩn
53
Luyện Dược Sư Công Hội
54
Kim châm giải độc
55
Mỹ Dung Dịch thần kỳ
56
Ngươi chính là bại hoại
57
Hai người đột phá
58
Lăng Phong cường hoành
59
Hoàng Thiên Thần âm hiểm
60
Bá Vương Quyền VS Bá Đạo Thiên Quyền
61
Chiến Địch Hàn
62
Khinh cuồng
63
Đột Phá
64
Thiên phú kinh người
65
Dược tài đến
66
Quyền bán hộ ba loại Dược Dịch
67
Tiến vào Hồn Thú Sơn Mạch
68
Phân tích thi thể
69
Đàn Huyết Bức
70
Chiến Độc Lang
71
Nguy cơ
72
Phản kích
73
Lang Nha tiểu đội
74
Nộ chiến
75
Giết chết toàn bộ
76
Thu hoạch tương đối khá
77
Ngẫu nhiên gặp chiến đấu
78
Lạc Trần tàn nhẫn
79
Tàn khốc
80
Không bằng cầm thú
81
Chiến Lạc Trần
82
Bức lui
83
Hỏa Tình Điêu
84
Oan gia ngõ hẹp
85
Giết hay không?
86
Luyện chế Tứ Phẩm Luyện Thể Dịch
87
Thực lực đại tiến
88
Tao ngộ
89
Đại Chiến
90
Trọng thương
91
Hồn Giới Cấm Chế
92
Đi qua
93
Liên tục đột phá
94
Tu La Kiếm
95
Phục sát
96
Tuyền thống của Thần Phong Học Viện
97
Sự kiện bắt chước dược dịch
98
Đọ sức
99
Gieo gió gặp bão
100
Vô liêm sỉ