Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

24

Bình

218

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch) (1)

Tiêu Phàm

Tiêu sái anh hùng, trọng tình trọng nghĩa, thủy chung son sắt