Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

23

Bình

74

Nhân Vật

4

Thêm

Ủng Hộ Truyện Tu Tiên: Khi Ngươi Làm Một Việc Đến Cực Hạn của tác giả Vong Ký Xuyên Mã Giáp

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện