Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

23

Bình

74

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tu Tiên: Khi Ngươi Làm Một Việc Đến Cực Hạn (4)

Hứa Dương

Nhân vật chính

Hứa Dương? Thần Y? Hoàng Đế? Võ Tổ? Võ Thần? Giao Long? Đạo Chủ? Đều là hắn cả!

Hứa Thanh Ngư

Nhân vật chính

Hứa Thanh Ngư: Là rồng hay cá? Chính là Ngư Long

Mộng Phạm Âm - Sư Phi Huyên

Người đầu tiên khiến nvc cảm thấy tiếc nuối trong các thế giới mà nvc xuyên qua.

Tân Thập Tứ Nương

Hồ nữ của Tân gia hồ, được Tân Lão gã cho Hứa Dương trong thế giới Đạo Pháp