Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

23

Bình

74

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện Tu Tiên: Khi Ngươi Làm Một Việc Đến Cực Hạn

Truyện có 814 chương.
1
Hứa Dương
2
Thường Ngày
3
Đặc Tính (1)
4
Đặc Tính (2)
5
Nguy Cơ
6
Quá Già Rồi
7
Ăn Ngon, Ngủ Ngon
8
Trang Tử Mộng Điệp
9
Không Tầm Thường
10
Ăn Tuyệt Hậu
11
Lập Uy
12
Bán Mình
13
Nhẫn
14
Đồ Tể
15
Luyện Tập
16
Luyện Tập (2)
17
Ba Năm
18
Trốn Tìm
19
Trách Ai?
20
Thành Quả
21
Thế Giới Này
22
Tương Lai Và Hiện Tại
23
Đồ Tể
24
Đầu Bếp Mổ Trâu
25
Chuyển Biến Đột Ngột
26
Giết Người
27
Nguyên Do
28
Hỏa Hoạn
29
Tiễn Pháp
30
Thu Hoạch
31
Năm Năm
32
Sơn Trại
33
Ta Sẽ Đến Lấy Đầu Hắn
34
Lương Tam Giang
35
Cơ Nghiệp
36
Một Bước Đột Phá
37
Mừng Thọ
38
Gây Sự
39
Đông Đủ
40
Triều Đình
41
Phải Mạnh Hơn
42
Xuất Hiện
43
Cùng Lên Đi
44
Giang Hồ, Thiên Hạ
45
Hàng Long Chưởng
46
Tuyệt Đỉnh
47
Tuyệt Đỉnh (2)
48
Thông Thần
49
Một Lão Già Mà Thôi
50
Tranh
51
Đại Chu
52
Võ Kinh
53
Thiên Hạ
54
Ác Pháp?
55
Chênh Lệch
56
Các Ngươi Làm Được Gì?
57
Kết Thúc
58
Tổng Kết
59
Tổng Kết (2)
60
Tổng Kết (3)
61
Cơ Duyên Kỳ Ngộ?
62
Tìm Người
63
Dứt Khoát
64
Không Liên Quan
65
Hai Bút Cùng Vẽ
66
Lại Vào
67
Khất Cái
68
Chúng Ta Cũng Là Người
69
Giải Quyết
70
Chữa Bệnh
71
Bảo An Đường
72
Loạn Thế
73
Đã Chuẩn Bị Xong
74
Băng Huyền Kình
75
Trường Sinh Quyết
76
Hoảng Sợ
77
Kỳ Quái
78
Vũ Văn Đại Phiệt
79
Đến Cửa
80
Đến Cửa (2)
81
Thỉnh Giáo
82
Thỉnh Giáo (2)
83
Thực Lực
84
Tiền Chuộc
85
Thế Gia
86
Giao Dịch
87
Thánh Nữ
88
Phản Ứng
89
Đốn Ngộ
90
Lại Vô Địch Rồi?
91
Trùng Hợp?
92
Giải Mã
93
Sách Lược
94
Kim Ngọc Mãn Đường
95
Đấu Giá
96
Bất Lực
97
Quá Ác
98
Tốt Bụng Như Vậy?
99
Manh Mối
100
Hắn Muốn Làm Gì?