Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

18

Bình

140

Nhân Vật

3

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch) (3)

Hứa Ứng

Nhân vật chính

Người bắt rắn ở Vĩnh châu, Hứa Ứng sống yên ổn an phận suốt mười bốn năm cuộc đời. Cho đến mùng một…

Ngoan Thất

Kẻ tá túc tại Tần Nham động, xà yêu Ngoan Thất, sống lặng lẽ trong hang một trăm hai mươi năm, bầu …

Quả chuông ~ ngài chuông

Ba ngàn năm ròng rã, một quả chuông treo trên giếng cổ tại Tiểu Thạch sơn, trấn áp một Thiên thần v…