Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Trạch Trư

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/1exodj9e
Số Chương
3093
Số Chữ
3560643
Số Chữ Trung Bình Chương
1152
Tốc Độ Ra Chương
30 Chương/Tuần
Tạo Lúc
18:12 01/04/2022
Đăng Chương 1
21:40 04/04/2022
Cập Nhật Gần Nhất
13:40 11/04/2024
Trạng Thái
Hoàn thành
Thành Viên Phụ Trách
35413
Athox
Trưởng nhóm