Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

18

Bình

140

Nhân Vật

3

Thêm

Danh sách chương truyện Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Truyện có 2550 chương.
1
Mở đầu 1
2
Mở đầu 2
3
Nộ phạm thiên điều 1
4
Nộ phạm thiên điều 2
5
Kẻ sát thần, Hứa Ứng 1
6
Kẻ sát thần, Hứa Ứng 2
7
Thân thể lục bí 1
8
Thân thể lục bí 2
9
Vu Na Thuật 1
10
Vu Na Thuật 2
11
Ba đời nhà ngốc luyện công 1
12
Ba đời nhà ngốc luyện công 2
13
Chuyện Nại Hà đổi đường 1
14
Chuyện Nại Hà đổi đường 2
15
Quan tài trong giếng, thiên thần ngoài miếu 1
16
Quan tài trong giếng, thiên thần ngoài miếu 2
17
Yêu tính khó thuần, nhân tính chưa phai 1
18
Yêu tính khó thuần, nhân tính chưa phai 2
19
Ăn vạ 1
20
Ăn vạ 2
21
Khu vực Hi Di 1
22
Khu vực Hi Di 2
23
Thoát sát thành nguyên, Tượng Vương Thần Thể. 1
24
Thoát sát thành nguyên, Tượng Vương Thần Thể. 2
25
Hoàng Điền Phô phong thần 1
26
Hoàng Điền Phô phong thần 2
27
Khiêu khích quan phủ 1
28
Khiêu khích quan phủ 2
29
Hứa đại thiện nhân 1
30
Hứa đại thiện nhân 2
31
Nhân thể bí cảnh, hắc thiết huyền quan 1
32
Nhân thể bí cảnh, hắc thiết huyền quan 2
33
Cõi âm xâm lấn 1
34
Cõi âm xâm lấn 2
35
Hồi tưởng Vọng Hương đài 1
36
Hồi tưởng Vọng Hương đài 2
37
Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thang 1
38
Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thang 2
39
Thần tiên bất lão 1
40
Thần tiên bất lão 2
41
Khởi nguồn thần bí 1
42
Khởi nguồn thần bí 2
43
Người bắt rắn ba trăm năm trước 1
44
Người bắt rắn ba trăm năm trước 2
45
Đặc biệt độc hành, khác với thế gian 1
46
Đặc biệt độc hành, khác với thế gian 2
47
Đường ta đi không cô độc 1
48
Đường ta đi không cô độc 2
49
Ẩn cảnh ẩn hóa được trường sinh 1
50
Ẩn cảnh ẩn hóa được trường sinh 2
51
Hứa Ứng tiễn Ôn Thần 1
52
Hứa Ứng tiễn Ôn Thần 2
53
Một đêm nổi gió lớn, ngư long múa lượn 1
54
Một đêm nổi gió lớn, ngư long múa lượn 2
55
Ngoan Thất biến hình 1
56
Ngoan Thất biến hình 2
57
Trong miếu, mặt trời mọc tiên sơn lơ lửng 1
58
Trong miếu, mặt trời mọc tiên sơn lơ lửng 2
59
Càn khôn trong miếu 1
60
Càn khôn trong miếu 2
61
Nhất kiếm phá giới 1
62
Nhất kiếm phá giới 2
63
Mạnh Bà thang của ngươi có pha nước không? 1
64
Mạnh Bà thang của ngươi có pha nước không? 2
65
Tiên giới này, chẳng lành 1
66
Tiên giới này, chẳng lành 2
67
Thuận thì phàm, nghịch thì tiên 1
68
Thuận thì phàm, nghịch thì tiên 2
69
Mặt nạ của na sư 1
70
Mặt nạ của na sư 2
71
Tiên tung quỷ ảnh 1
72
Tiên tung quỷ ảnh 2
73
Xà yêu tỏa sáng 1
74
Xà yêu tỏa sáng 2
75
Nói tiếng quỷ quái 1
76
Nói tiếng quỷ quái 2
77
Bạch Cốt Đả Thần tiên 1
78
Bạch Cốt Đả Thần tiên 2
79
Hứa công tử, mời uống trà 1
80
Hứa công tử, mời uống trà 2
81
Chương 81
82
Trồng đạo trong ruộng ánh sáng 2
83
Hỗn độn sơ khai, mở động thiên Nê Hoàn 1
84
Hỗn độn sơ khai, mở động thiên Nê Hoàn 2
85
Dưới lòng đất có thứ gì đó lớn như núi 1
86
Dưới lòng đất có thứ gì đó lớn như núi 2
87
Na thuật - Tát Đậu Thành Binh 1
88
Na thuật - Tát Đậu Thành Binh 2
89
Sơn cùng thủy tận, rầu vì hết cách 1
90
Sơn cùng thủy tận, rầu vì hết cách 2
91
Liễu ám hoa minh giải thị nhân 1
92
Liễu ám hoa minh giải thị nhân 2
93
Phía sau tấm màn đen, tay quá thơm 1
94
Phía sau tấm màn đen, tay quá thơm 2
95
Đà Ẩu tiên thư 1
96
Đà Ẩu tiên thư 2
97
Hắn còn cứu được không? 1
98
Hắn còn cứu được không? 2
99
Nguyên Dục Bát Âm 1
100
Nguyên Dục Bát Âm 2