Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

18

Bình

139

Nhân Vật

3

Thêm

Danh sách chương truyện Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Truyện có 1779 chương.
1779
Nhân tộc Ngũ Đế 4
1778
Nhân tộc Ngũ Đế 3
1777
Nhân tộc Ngũ Đế 2
1776
Nhân tộc Ngũ Đế 1
1775
Vượt qua sáu mươi vạn năm thời không.... 3
1774
Vượt qua sáu mươi vạn năm thời không.... 2
1773
Vượt qua sáu mươi vạn năm thời không.... 1
1772
Tạo thế chân vạc (Dương gian) 4
1771
Tạo thế chân vạc (Dương gian) 3
1770
Tạo thế chân vạc (Dương gian) 2
1769
Tạo thế chân vạc (Dương gian) 1
1768
Đánh vỡ gian ngoan 3
1767
Đánh vỡ gian ngoan 2
1766
Đánh vỡ gian ngoan 1
1765
Hoành tảo vô địch 4
1764
Hoành tảo vô địch 3
1763
Hoành tảo vô địch 2
1762
Hoành tảo vô địch 1
1761
Lấy Táng thay rồng 3
1760
Lấy Táng thay rồng 2
1759
Lấy Táng thay rồng 1
1758
Thiên Tiên giới nghi ngờ 4
1757
Thiên Tiên giới nghi ngờ 3
1756
Thiên Tiên giới nghi ngờ 2
1755
Thiên Tiên giới nghi ngờ 1
1754
Phi thăng Thiên Tiên giới 3
1753
Phi thăng Thiên Tiên giới 2
1752
Phi thăng Thiên Tiên giới 1
1751
Kim thuyền phi thăng 4
1750
Kim thuyền phi thăng 3
1749
Kim thuyền phi thăng 2
1748
Kim thuyền phi thăng 1
1747
Uy thế của Thánh Tôn, đủ để cái thế 3
1746
Uy thế của Thánh Tôn, đủ để cái thế 2
1745
Uy thế của Thánh Tôn, đủ để cái thế 1
1744
Yếu đuối vốn là tội 4
1743
Yếu đuối vốn là tội 3
1742
Yếu đuối vốn là tội 2
1741
Yếu đuối vốn là tội 1
1740
Kỳ hạn một năm 3
1739
Kỳ hạn một năm 2
1738
Kỳ hạn một năm 1
1737
Nghiền ép bạo lực 4
1736
Nghiền ép bạo lực 3
1735
Nghiền ép bạo lực 2
1734
Nghiền ép bạo lực 1
1733
Cho bọn họ một chút rung động của nhân gian 3
1732
Cho bọn họ một chút rung động của nhân gian 2
1731
Cho bọn họ một chút rung động của nhân gian 1
1730
Ai dám tranh phong? 4
1729
Ai dám tranh phong? 3
1728
Ai dám tranh phong? 2
1727
Ai dám tranh phong? 1
1726
Tên phế vật thứ tư trên thuyền 3
1725
Tên phế vật thứ tư trên thuyền 2
1724
Tên phế vật thứ tư trên thuyền 1
1723
Chạm vào người, chạm vào tàn huyết 4
1722
Chạm vào người, chạm vào tàn huyết 3
1721
Chạm vào người, chạm vào tàn huyết 2
1720
Chạm vào người, chạm vào tàn huyết 1
1719
Táng hóa vô địch 4
1718
Táng hóa vô địch 3
1717
Táng hóa vô địch 2
1716
Táng hóa vô địch 1
1715
Dị nhân Táng hóa 4
1714
Dị nhân Táng hóa 3
1713
Dị nhân Táng hóa 2
1712
Dị nhân Táng hóa 1
1711
Độ Thế Kim Thuyền 3
1710
Độ Thế Kim Thuyền 2
1709
Độ Thế Kim Thuyền 1
1708
Thần lực mênh mông, hỏi rằng hứa nguyện khi nào ứng nghiệm? 4
1707
Thần lực mênh mông, hỏi rằng hứa nguyện khi nào ứng nghiệm? 3
1706
Thần lực mênh mông, hỏi rằng hứa nguyện khi nào ứng nghiệm? 2
1705
Thần lực mênh mông, hỏi rằng hứa nguyện khi nào ứng nghiệm? 1
1704
Võ Đạo có thể thông thần 3
1703
Võ Đạo có thể thông thần 2
1702
Võ Đạo có thể thông thần 1
1701
Cái chết của Hứa Ứng 4
1700
Cái chết của Hứa Ứng 3
1699
Cái chết của Hứa Ứng 2
1698
Cái chết của Hứa Ứng 1
1697
Ở thời gian tốt đẹp nhất, ta gặp được phiên bản tốt nhất của ngươi 3
1696
Ở thời gian tốt đẹp nhất, ta gặp được phiên bản tốt nhất của ngươi 2
1695
Ở thời gian tốt đẹp nhất, ta gặp được phiên bản tốt nhất của ngươi 1
1694
Hồng Mông tử khí, công đức gia thân 4
1693
Hồng Mông tử khí, công đức gia thân 3
1692
Hồng Mông tử khí, công đức gia thân 2
1691
Hồng Mông tử khí, công đức gia thân 1
1690
Mưu trí vô song, không địch lại mệnh số 3
1689
Mưu trí vô song, không địch lại mệnh số 2
1688
Mưu trí vô song, không địch lại mệnh số 1
1687
Người thu hoạch rau hẹ mạnh nhất 4
1686
Người thu hoạch rau hẹ mạnh nhất 3
1685
Người thu hoạch rau hẹ mạnh nhất 2
1684
Người thu hoạch rau hẹ mạnh nhất 1
1683
Mắt lộ ra hung quang! 4
1682
Mắt lộ ra hung quang! 3
1681
Mắt lộ ra hung quang! 2
1680
Mắt lộ ra hung quang! 1