Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

18

Bình

141

Nhân Vật

3

Thêm

Danh sách chương truyện Trạch Nhật Phi Thăng (Dịch)

Truyện có 3093 chương.
3093
Cảm nghĩ tác giả
3092
Tựa như cố nhân trở về 4
3091
Tựa như cố nhân trở về 3
3090
Tựa như cố nhân trở về 2
3089
Tựa như cố nhân trở về 1
3088
Thấy đại đạo chân thật 3
3087
Thấy đại đạo chân thật 2
3086
Thấy đại đạo chân thật 1
3085
Cái gọi là Nguyên Thủy 4
3084
Cái gọi là Nguyên Thủy 3
3083
Cái gọi là Nguyên Thủy 2
3082
Cái gọi là Nguyên Thủy 1
3081
Thấy được đại đạo chân thật, xin chết đền báo 3
3080
Thấy được đại đạo chân thật, xin chết đền báo 2
3079
Thấy được đại đạo chân thật, xin chết đền báo 1
3078
Đạo hải dội ngược 4
3077
Đạo hải dội ngược 3
3076
Đạo hải dội ngược 2
3075
Đạo hải dội ngược 1
3074
Mộ phần diệt vong 3
3073
Mộ phần diệt vong 2
3072
Mộ phần diệt vong 1
3071
Trả lại nhân quả 3
3070
Trả lại nhân quả 2
3069
Trả lại nhân quả 1
3068
Hậu Thiên đạo diệu, biến ảo vô cực. 4
3067
Hậu Thiên đạo diệu, biến ảo vô cực. 3
3066
Hậu Thiên đạo diệu, biến ảo vô cực. 2
3065
Hậu Thiên đạo diệu, biến ảo vô cực. 1
3064
Đồ sưu tầm của Thánh Tổ 3
3063
Đồ sưu tầm của Thánh Tổ 2
3062
Đồ sưu tầm của Thánh Tổ 1
3061
Cứu viện Thánh Tổ, độc thủ phía sau màn 4
3060
Cứu viện Thánh Tổ, độc thủ phía sau màn 3
3059
Cứu viện Thánh Tổ, độc thủ phía sau màn 2
3058
Cứu viện Thánh Tổ, độc thủ phía sau màn 1
3057
Quét ngang mộ phần 3
3056
Quét ngang mộ phần 2
3055
Quét ngang mộ phần 1
3054
Không có ngoại lệ 3
3053
Không có ngoại lệ 2
3052
Không có ngoại lệ 1
3051
Chứng đạo Nguyên Thủy 4
3050
Chứng đạo Nguyên Thủy 3
3049
Chứng đạo Nguyên Thủy 2
3048
Chứng đạo Nguyên Thủy 1
3047
Trận chiến sư đồ 3
3046
Trận chiến sư đồ 2
3045
Trận chiến sư đồ 1
3044
Quyết chiến Huyền Nguyên 4
3043
Quyết chiến Huyền Nguyên 3
3042
Quyết chiến Huyền Nguyên 2
3041
Quyết chiến Huyền Nguyên 1
3040
Hỗn Độn đạo tràng 3
3039
Hỗn Độn đạo tràng 2
3038
Hỗn Độn đạo tràng 1
3037
Trường Tôn Thánh Hải và Thông Thiên Đạo Nhân 4
3036
Trường Tôn Thánh Hải và Thông Thiên Đạo Nhân 3
3035
Trường Tôn Thánh Hải và Thông Thiên Đạo Nhân 2
3034
Trường Tôn Thánh Hải và Thông Thiên Đạo Nhân 1
3033
Tượng Đế luận đạo thiên 3
3032
Tượng Đế luận đạo thiên 2
3031
Tượng Đế luận đạo thiên 1
3030
Hậu Thiên đạo hải 4
3029
Hậu Thiên đạo hải 3
3028
Hậu Thiên đạo hải 2
3027
Hậu Thiên đạo hải 1
3026
Đạo bất đồng 3
3025
Đạo bất đồng 2
3024
Đạo bất đồng 1
3023
Quyết liệt 4
3022
Quyết liệt 3
3021
Quyết liệt 2
3020
Quyết liệt 1
3019
Uy lực của hộp báu 3
3018
Uy lực của hộp báu 2
3017
Uy lực của hộp báu 1
3016
Hồng Mông đạo hải, đại đạo của ta đã thành 4
3015
Hồng Mông đạo hải, đại đạo của ta đã thành 3
3014
Hồng Mông đạo hải, đại đạo của ta đã thành 2
3013
Hồng Mông đạo hải, đại đạo của ta đã thành 1
3012
Đại Hư Không, một đại dương màu tím 3
3011
Đại Hư Không, một đại dương màu tím 2
3010
Đại Hư Không, một đại dương màu tím 1
3009
Hứa Ứng, tuyệt không ương ngạnh 4
3008
Hứa Ứng, tuyệt không ương ngạnh 3
3007
Hứa Ứng, tuyệt không ương ngạnh 2
3006
Hứa Ứng, tuyệt không ương ngạnh 1
3005
Thánh Tổ thần bí 3
3004
Thánh Tổ thần bí 2
3003
Thánh Tổ thần bí 1
3002
Thi Đức Thượng Nhân 3
3001
Thi Đức Thượng Nhân 2
3000
Thi Đức Thượng Nhân 1
2999
Hộp báu đại đạo 4
2998
Hộp báu đại đạo 3
2997
Hộp báu đại đạo 2
2996
Hộp báu đại đạo 1
2995
Có gì mà dạy ta? 3
2994
Có gì mà dạy ta? 2