Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

30

Bình

35

Nhân Vật

3

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Có Tư Chất Đại Đế (3)

Lục Trường Sinh

Nhân vật chính

Chủ nhân của Thảo Đường, là một con cá ướp muối chính hiệu. Ngày ngày hắn hết ăn rồi nằm, trông cây…

Diệp Thu Bạch

Nhân vật chính

-Đại đệ tử của Lục Trường Sinh, là một kiếm tu yêu nghiệt mang Hỗn Nguyên Kiếm Thể -Vũ khí: Tinh Vẫ…

Hồng Anh

Nhân vật chính

-Nhị đệ tử của Lục Trường Sinh, là một vị Nữ Đế trải qua chín thế luân hồi, tu luyện Cửu Chuyển Luâ…