Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

30

Bình

35

Nhân Vật

3

Thêm

Đề cử / Review truyện Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Có Tư Chất Đại Đế (30)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mong ra nhanh

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay hài hước, đọc rất giải trí và cuốn. Đã đẩy kim phiếu, xin dịch giả code để nhảy hố.

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, đọc cuốn k dứt được. Main vì quá mạnh nên ít đc nói tới. Tập trung vào các đệ tử

Kết Đan Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nhóm dịch các bạn ok

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, hài đọc cuốn

Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá hay, đọc cuốn. Main chưa thấy có vợ cơ mà truyện còn xoay quay cả đám đệ tử chứ không riêng mỗi main, đọc truyện mà cứ tưởng đại đệ tử là nhân bật chính ấy. Cơ mà cá nh…

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hài, nam chính siêu mạnh nhưng k bik mình mạnh

Luyện Khí Tầng Bảy ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay đáng đọc

Luyện Khí Tầng Tám ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, hài hước