Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Có Tư Chất Đại Đế

Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Có Tư Chất Đại Đế

Biệt Nhượng Ngã Thông Tiêu

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/d4l7pdjm
Số Chương
1591
Số Chữ
2428710
Số Chữ Trung Bình Chương
1527
Tốc Độ Ra Chương
17 Chương/Tuần
Tạo Lúc
10:58 22/08/2022
Đăng Chương 1
15:05 22/08/2022
Cập Nhật Gần Nhất
13:57 13/07/2024
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
37993
CSYY01
38992
orange34
Trưởng nhóm