Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Nhân Vật

6

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Phàm Trần (6)

Hồ Đế Cổ Nữ Đế

Nàng là con hồ ly ăn cắp gà bị phàm trần thu phục, được phàm trần dạy dỗ, sau này nàng trở thành Nữ…

Phàm Trần

Nhân vật chính

Phàm Trần vốn là một người hiện đại! Hắn sinh ra lớn lên ở miền tây của Việt Nam. Thông kinh sách t…

Bích Lạc Hoàng Tuyền Đạo Nhân

Hắn là Con Gấu lưu manh Vũ Ca, theo phàm trần bôn ba lăn lộn, được phàm trần chỉ dạy mà sau này từn…

Đại Tướng Quân Trương Minh Đại

Hắn từ nhỏ khổ cực, trời sinh cứng cõi, không tin tà thuyết. Vô tình được truyền thụ Duy Vật Thiên …

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan

Hắn trãi qua vô vàng khổ sở, bao nhiêu cay đắng nhục nhã ê chề, từ đó làm nên một con người âm trầm…

Mặc Nương Tử

Nàng vì tình nguyện nhập ma vĩnh kiếp, sau vì cái chết phàm trần mà thức tỉnh linh khai, trần ai bu…