Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

10

Nhân Vật

6

Thêm

Đề cử / Review truyện Phàm Trần (1)

Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tôi rất ủng hộ bạn