Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

21

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nhục Thân Thành Thánh (2)

Nhất Minh

Nhân vật chính
  1. Tính cách: Đối với người mình thì ôn hòa dễ nói chuyện, là một người sống rất tình cảm, chỉ cần k…

Tiểu Linh

Lai lịch: khí linh của thiên đài huyễn hóa, ẩn nấp tại bên trong vòng ngọc trên tay. Tính cách: mỏ…