Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

21

Nhân Vật

2

Thêm

Danh sách chương truyện Nhục Thân Thành Thánh

Truyện có 485 chương.
1
Kết thúc và khởi đầu
2
Thiên bảng xuất thế
3
Khai 7 mạch, ta mạnh như vậy?
4
Tiềm Long bảng công bố
5
Là Nhân Tộc hay Linh Tộc? (hai chương hợp một)
6
Tiềm Long bảng hạng nhất!
7
Hồng Bảo Thạch uy năng!
8
Thần Quân chi uy!
9
Bị phát hiện!
10
Cạo lông dê
11
Kiếm lợi lớn
12
Lão Bát
13
Kinh lịch
14
Tiểu Thất
15
Lần đầu sử dụng bảng
16
Giải hoặc
17
Hầu Tử
18
Thu hoạch
19
Chiến Thanh Phong
20
Tiềm Long hội tụ
21
Liên Châu Hủ Thi Độc
22
Nhân Tộc Chấn Động!
23
Tiến về Thương Minh Thành
24
Thương Minh Thành
25
Minh Hà
26
Đánh lén
27
Lôi đài
28
Dê béo! (Hai chương hợp một)
29
Giao dịch
30
Đúc Thân Đan
31
Gấp đôi trọng lực
32
Phong Miên
33
Lấy một địch ba
34
Quỳ Hoa Trục Nhật
35
Muốn được chơi cùng!
36
Nơi đó (đã đổi mới)
37
Chiến hồng phiến khôi lỗi
38
Toàn lực một kích
39
Kiếm khách?
40
Đao, Kiếm và Thương
41
Thiên Lý Hoành Hành
42
Thu hoạch
43
Bảo tàng đồ
44
Ta cho ngươi năm hơi thở
45
Cường thế
46
Sóng ngầm
47
Tin tức
48
Binh khí tới tay!
49
Cho mời
50
Quả ớt nhỏ
51
Phong Tiểu Nhiên
52
Quả ớt nhỏ phân lượng!
53
Thần bí tổ chức
54
Trúng độc
55
Ta có thể thử một lần!
56
Ánh lửa nhỏ trong màn đêm
57
Giải độc
58
Hứa đại ca
59
Thiên lệnh
60
Tôi Thể Quyết bát tầng
61
Huyết Tinh Thạch
62
Huyết Hà
63
Huyết Thuật
64
Tâm cảnh
65
Màn đêm
66
Sát cơ
67
Tọa sơn quan hổ đấu
68
Miểu sát
69
Quét ngang
70
Viêm Vũ
71
Tiếng xấu vang xa!
72
Treo thưởng
73
Thương đội
74
Tam Thiên Kiếm Trận
75
Tin tức truyền đến
76
Hóa duyên
77
Quy tắc của kẻ mạnh
78
Chặn giết
79
Vũ công trong màn đêm!
80
Đêm mưa kịch chiến
81
Giết không được!
82
Âm thầm hạ độc?
83
Lưu công tử
84
Một đám chó hoang
85
Một chiêu trấn áp!
86
Hồng quang cùng Hắc quang
87
Xuất thủ đánh lén
88
Khiêu chiến
89
Suy đoán
90
Ngưng Sương Hoàn
91
Chết!
92
Nửa bước Chân Nguyên xuất thủ
93
Đơn giản là ta thích như vậy
94
Âm Quang Kiếm
95
La Kích (Thượng)
96
La Kích (Hạ)
97
Phá Thiên Thức
98
Thanh danh đại chấn
99
Nhiệm vụ thất bại
100
Thanh Phong Hội