Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

21

Nhân Vật

2

Thêm

Đề cử / Review truyện Nhục Thân Thành Thánh (4)

Kết Đan Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Những chương đầu viết theo lối phổ thông của tiếng Việt thì ok

Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Năm mới chúc các đạo hữu khí huyết dồi dào, tài nguyên đầy bao, danh vọng nâng cao, gặp nhiều may mắn a!

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

VN nên ủng hộ. Mặc dù chưa đọc

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện cũng ổn phếch. Đọc giết thời gian chờ CDBC.