Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Lạn Kha Kỳ Duyên [Bản dịch] - by dnp (1)

Kỳ Duyên

Là một Thanh niên thời đại mới vô tình xuyên không nhờ ván cờ Lạn Kha trên núi. Tại thế giới huyền …