Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Danh sách chương truyện Lạn Kha Kỳ Duyên [Bản dịch] - by dnp

Truyện có 709 chương.
1
Kỳ Trận
2
Tinh Thần Bị Tàn Phá
3
Vạn Vật Nở Rộ
4
Chẳng Lẽ Xuyên Không Rồi?
5
Dị Thường
6
Chớ Đi Cùng Y
7
Nửa Mù
8
Tiếp Tay Cho Giặc
9
Nước Sông Không Phạm Nước Giếng!
10
Chết Khiếp!
11
Cạn Tàu Ráo Máng
12
Xích Hồ
13
Hành Hiệp Trượng Nghĩa
14
Khuyên Can
15
Chênh Lệch
16
Kỳ Nhân!
17
Ước Hẹn
18
Tâm Tàn
19
Hoảng Hốt
20
Tiểu Viện Tử
21
Thanh Linh Chi Khí
22
Trời Xui Đất Khiến
23
Cũng Phải Làm Một Bộ Tương Tự
24
An Cư Tiểu Các
25
Xui Xẻo!
26
Cùng Đường
27
Đại Chiến
28
Quá Kích Thích
29
Tiểu Doãn Thanh
30
Thành Hoàng Đại Nhân
31
Lão Thành Hoàng
32
Chân Tướng
33
Tỉnh Mộng
34
Thật Là Giống
35
Quân Cờ Đen
36
Thiên Địa Hóa Sinh
37
Luyện Võ
38
Cao Quý
39
Thành Tựu
40
Tặng Quà Kiểu Mới
41
Chuyện Lạ
42
Cứu Xích Hồ
43
Chuyện Phiếm
44
Du Long
45
Nhớ Nhà
46
Quân Cờ Thứ Hai
47
Giang Hồ Hiểm Ác
48
Thành Tiên
49
Trung Tâm
50
Cuồng Đồ
51
Hỏi Thăm
52
Nhất Ngôn
53
Gió Thu
54
Tặng Thơ
55
Chuyện Cười
56
Hoang Thôn
57
Sợ Hãi
58
Đại Xà
59
Hỏa Long
60
Đền Tội
61
Tiểu Khống Hỏa Thuật
62
Thiên Lục Tạp Thư
63
Duyên Pháp
64
Thư Luận
65
Lão Long
66
Thèm!
67
Đoán Mệnh
68
Nửa Cái Mạng
69
Bệnh Về Mắt
70
Hù Dọa
71
Vô Tình Trùng Hợp
72
Ngân Khiếu Tử
73
Trộm Đan Khí
74
Muôn Hình Vạn Trạng
75
Mễ Tửu
76
Câu Thần Thuật
77
Thiên Nhật Xuân
78
Lão Ô Quy
79
Tiên Duyên
80
Uống Cạn Chén Rượu
81
Nguyện Chịu Đánh
82
Trượt Rồi
83
Cầu Còn Không Được
84
Ngẫu Nhiên
85
Xem Kế Mỗ Là Tử Thi Sao
86
Lại Thêm Cờ Đen
87
Cuồn Cuộn Không Dứt
88
Thần Kỳ
89
Khách Nhân!
90
Di Sản Của Tả Ly
91
Hỷ Khí Tung Bay
92
Giấy Vàng
93
Rốt Cục Là Vì Sao
94
Chân Hỏa Và Sắc Lệnh
95
May Mắn, Số Mệnh
96
Chính Bất Thắng Tà
97
Cố Sự
98
Kiếm Tiên
99
Hai Lựa Chọn
100
Nhuệ Khí Tả Gia