Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Lạn Kha Kỳ Duyên [Bản dịch] - by dnp (1)

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, mong ra chương mới