Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

14

Nhân Vật

Thêm

Ủng Hộ Truyện Bắt Đầu Từ Lâu Chủ, Ta Có Một Đao Kinh Thiên Hạ của tác giả Thăng Đấu Yên Dân

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện