Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

14

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Bắt Đầu Từ Lâu Chủ, Ta Có Một Đao Kinh Thiên Hạ (6)

Luyện Khí Tầng Mười ·
20 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay. Cố gắng dịch chi tiết chút nha DG😏

Luyện Khí Tầng Mười ·
50 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Tám ·
20 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Bão chap đi nhóm hứa bão kim phiếu theo ủng hộ

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Chín ·
21 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra tiếp đi

Luyện Khí Tầng Chín ·
26 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay quá ra tiếp đi