Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

6

Bình

14

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Từ Lâu Chủ, Ta Có Một Đao Kinh Thiên Hạ

Truyện có 588 chương.
588
Bạch Sầu Phi động, Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá
587
Mộ Dung Khinh Trần hợp tác, Lại bộ mạnh hơn Trấn Phủ Ti
586
Tần Chung, một đao cụt tay, một quyền chém giết
585
Nạp Lan Dung Yên rời kinh, có người muốn động thủ
584
Bốn hộ pháp Quyền Lực Bang, mười bộ hạ của Bạch Sầu Phi
583
U minh quỷ thương Liễu Hắc Y
582
Dã tâm của Độc Cô Vi Ngã
581
Hải Sa Bang Hải Vô Nhai, vây giết Thiên Hạ Minh Chủ Bộ Vân Tiêu
580
Bi cực kiếm, Bi Phong Thiện
579
Người Thiên Hạ Minh muốn giết Tô Thần
578
Dưới quyền thế
577
Kiếm đoạn, cờ kém một nước, Lý Trầm Chu, ta rất muốn nhìn xem quyền của ai mạnh hơn
576
Một kiếm của Liễu Sinh Nhất Kiếm
575
Tam đại cao thủ, tiễn Tiêu Biệt Nhất lên đường
574
Cô độc đao khách Phó Hồng Tuyết (2)
573
Cô độc đao khách Phó Hồng Tuyết (1)
572
Động thái khắp nơi, Dạ Đế và Nhật Hậu trở về
571
Tửu bá Nam Cung Tửu chết trận, Tiêu Biệt Nhất cùng đường (3)
570
Tửu bá Nam Cung Tửu chết trận, Tiêu Biệt Nhất cùng đường (2)
569
Tửu bá Nam Cung Tửu chết trận, Tiêu Biệt Nhất cùng đường
568
Liễu Sinh Nhất Kiếm, một chiến hai, chém giết (3)
567
Liễu Sinh Nhất Kiếm, một chiến hai, chém giết (2)
566
Liễu Sinh Nhất Kiếm, một chiến hai, chém giết
565
Kiếm của ta nhanh hơn đao của ngươi, Thập nhi thiên tinh bài
564
Kiếm của ta nhanh hơn đao của ngươi, Thập nhi thiên tinh bài
563
Kiếm của ta nhanh hơn đao của ngươi, Thập nhi thiên tinh bài
562
Bá Đao và Tiết Y Nhân
561
Ba mươi nhà tiền trang, mục đích của Tiêu Biệt Nhất
560
Trên trời dưới đất, đều có thể giết
559
Thiên Tiên bảng, thiên hạ đệ tam mỹ nữ Trang Toàn Cơ
558
Thiên Cương Thổ Nạp Pháp, Cực Lạc Cung, Đa Tình Tiên Tử
557
Giả trang Ngân Diêm Vương, tàn quyển tới tay
556
Sát phạt quyết đoán, Kiều Phong lại động thủ
555
Diêm Vương Trại, Tà Minh, Bạch Vô Cực
554
Liễu Thanh Dao hung ác, chết đạo hữu không chết bần đạo
553
Kiều Phong ra tay, bẻ gãy nghiền nát
552
Diêm Vương Trại, Tam Diêm Vương, Thập Diêm La
551
Có thể động thủ
550
Trường Hà quận, Liệt gia Liệt Ngao, quận thủ Liễu Thanh Dao
549
Cái Bang, chúng ta đến từ Cái Bang
548
Tiếp tục giết, Mộc Thanh Tuyết chấp chưởng Tử Đàn Cung
547
Tô Thần kiêu ngạo, hai đao giết hai người
546
Tiểu tử ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này
545
Khốn cảnh của Mộ Dung Khinh Trần, Giang Nam Thất Tinh Đường Mộ Dung gia
544
Thái Kinh âm độc, Tư Đồ Thịnh chết
543
Tư Đồ Thịnh, dư nghiệt Huyết Ma Môn dư nghiệt
542
Tâm tư của đại hoàng tử, liên hợp Thanh Long Hội
541
Tái ngoại biến hóa khiến Kinh sư thay đổi
540
Thái Bảo Niên Cận Luân, Mộ Dung Khinh Trần dự đoán Tô Thần vào kinh
539
Kim Phong Tế Vũ Lâu, Cái Bang, Dạ Đế gặp Tà Minh
538
Môn chủ Ám Ảnh môn, Nam Hải thương hội
537
Thượng Quan Kim Hồng, Mộ Dung Phục, mưu tính Kim Tiền Bang
536
Thiên Nhai các, Đông Tây Nam Bắc Các
535
Chu Vô Thị, tứ đại mật thám, thẻ trải nghiệm nhân vật Yến Cuồng Đồ
534
Hoắc Mộc Phong chết, Hàn Nguyệt Giáo phản ứng
533
Thiết huyết thần thức, liên thủ đánh chết, Dương cổ
532
Chiến Hoắc Mộc Phong, thần khởi
531
Vây giết hầu như không còn, thẻ trải nghiệm Thiết Trung Đường
530
Huyết Tôn phẫn hận, Lý Trầm Chu bạo quyền
529
Huyết Tôn, Kim Độc Dị thô bạo
528
Không nói một lời, kịch liệt giao thủ
527
Thiên Sơn Phái đến, dụ dỗ ra tay
526
Đại Chu Chu Đế, người khuấy động phong vân
525
Một chưởng liệt hầu, một kiếm xuyên tâm (2)
524
Một chưởng liệt hầu, một kiếm xuyên tâm (1)
523
Kịch liệt giao phong, thắng bại khó liệu
522
Kinh sư, Thiên Giám Ti và Tà Minh
521
Quan Thất điên cuồng, Huyết Tôn uy hiếp, âm dương cổ trùng (3)
520
Quan Thất điên cuồng, Huyết Tôn uy hiếp, âm dương cổ trùng (2)
519
Quan Thất điên cuồng, Huyết Tôn uy hiếp, âm dương cổ trùng (1)
518
Quyền ý trùng thiên, ba mươi chiêu chém giết
517
Thiên Hổ Biến, Thiên Sơn Phái Viên Mộ Quy.
516
Giao phong, kịch chiến, ai là người được lợi
515
Câu cá, mưu tính, đêm nay Mộ Phong Vân phải chết
514
Hoắc Mộc Phong lại xuống núi, không cam lòng phụ thuộc
513
Động, động
512
Chế tạo ôn dịch, bạo loạn
511
Kiều Phong xuất hiện ở Lạc Thành (2)
510
Kiều Phong xuất hiện ở Lạc Thành (1)
509
Thái Kinh cải trang, gặp An Khánh Hầu
508
Mộ Dung Phục, Mông Thành
507
Kịch độc áp chế, cuồng bạo nghiền ép
506
Nguy hiểm tới gần
505
Tướng mạo, lành ít dữ nhiều
504
Dùng độc một cách quỷ dị, lại chết một nửa
503
Nhi tử thứ ba của Liệt Vũ Vương, Ngũ Độc Đồng Tử hạ độc
502
Hoắc Mộc Phong xuống núi
501
Một mình xông Thiên Sơn Phái
500
Hấp công đại pháp
499
Dưới bàn tay
498
Giao thủ, chém giết kịch liệt
497
Quỷ Vực, vây giết thất kiếm
496
Trường Sinh Hội
495
Cổ Tam Thông, Tương Tây Tứ Quỷ, Thiên Ma Viên Hầu Tâm Huyết
494
Lôi kéo, dò xét, phỏng đoán
493
Ban kiếm, xuống núi, Tử Đàn Cung Mạc Vấn Đao, một đao bay đầu (2)
492
Ban kiếm, xuống núi, Tử Đàn Cung Mạc Vấn Đao, một đao bay đầu (1)
491
Hàn Nguyệt giáo, Thiên Sơn Phái, thất kiếm hạ sơn (2)
490
Hàn Nguyệt giáo, Thiên Sơn Phái, thất kiếm hạ sơn (1)
489
Khí kình hóa hải, trong biển ngưng thần, phá toái hư không (3)