Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

7

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực] (4)

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cuối cùng cũng hoàn, một trong những truyện mỹ thực hay nhất với mình. Cảm ơn nhóm dịch.

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện khá ổn nhưng mà... TƯ BẢN!!!!! Tiêu quá nhiều linh thạch mà k có phiếu giảm giá đâu 🥲

Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện siêu hay! Hóng

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra chương đều add ơi đừng dừng nhé