Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Tô Hương Lan Sắc

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/5m77rvqm
Số Chương
380
Số Chữ
358114
Số Chữ Trung Bình Chương
943
Tốc Độ Ra Chương
23 Chương/Tuần
Tạo Lúc
12:48 04/03/2023
Đăng Chương 1
15:10 06/04/2023
Cập Nhật Gần Nhất
20:35 02/08/2023
Trạng Thái
Hoàn thành
Thành Viên Phụ Trách
40019
ifiwereyoung
Trưởng nhóm