Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

213

Nhân Vật

135

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành Thánh nhân (135)

Nguyễn Đông Thanh

Nhân vật chính

Nhân vật chính, kiêm nhân vật tựa đề của truyện. Nói về Nguyễn Đông Thanh thì...

"Có lẽ hắn là kẻ …

Hồng Vân

Cô hàng xóm bí ẩn của Đông Thanh.

Trong nhà cô nàng rất nhiều kỳ trân dị bảo, mà bản thân cô nàng …

Bò già/Lý Trầm Châu

Con bò già kéo xe cho Nguyễn Đông Thanh. Kỳ thực là Đại Yêu đã tiến sâu vào Vụ Hải.

Nhân dạng cũng…

Đại Bạch (Cải Thảo)/Bạch Sầu Phi

Con mèo trắng Nguyễn Đông Thanh và Hồng Vân nuôi chung. Kỳ thực là 1 Đại Yêu đã tiến sâu vào Vụ Hải…

Đá Nhỏ/Vương Tiểu Thạch

Con chó đen Nguyễn Đông Thanh và Hồng Vân nuôi chung. Kỳ thực là Đại Yêu đã tiến sâu vào Vụ Hải.

N…

Hắc thử tinh/Lôi Tổn

Một con chuột đen thành tinh, có liên quan tới Lão Thụ cổ viện. Giống những người khác trong nhóm Đ…

“Tô Mộng Chẩm”

Đại Yêu thứ năm trong nhóm Đại Yêu cổ viện. Bản thể chưa rõ là gì, còn nhân dạng phỏng theo Tô Mộng…

Dâm Kê

Con kê tinh của cổ viện. Khi tộc Thanh Tước truy đuổi Tạ Thiên Hoa, một số điểu tinh, cầm tinh của …

Hồng Đô/Bạch Vũ Ngưng

Bạch Vũ Ngưng vốn là một tàn hồn bị phong ấn ngoài thành Quan Lâm. Nhờ nghe được một bài thơ Nguyễn…

Lý Thanh Vân

Đại đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Võ học.

Vốn là con hoang của Binh mã đại nguyên soái của …

Tạ Thiên Hoa

Nhị đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Sinh học.

Từng là viên minh châu của Thanh Tước Tộc. Than…

Đỗ Thải Hà

Tam đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Số học.

Vốn chỉ là một thôn nữ bình thường của nước Sở. S…

Trương Mặc Sênh

Tứ đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Trù đạo.

Trương Mặc Sênh, ngoại hiệu Tiểu Thực Thần, là th…

Dư Tự Lực

Ngũ đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Y học.

Lần đầu tiên xuất hiện, Dư Tự Lực vốn là đệ tử ký …

Hàn Thu Thủy

Lục đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Luyện khí/rèn đúc.

Hàn Thu Thủy nguyên là ứng cử viên cho…

Lã Vọng Thiên

Thất đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Khí tượng thủy văn.

Thiếu chủ của Lã gia/Vọng Thiên cung…

Long U

Tiểu công chúa của Long tộc, quan môn đệ tử của Nguyễn Đông Thanh. Chủ tu: Báo chí tuyên truyền.

S…

Phó Quân Sước

Đại đồ đệ của Lý Thanh Vân, đồ tôn của Nguyễn Đông Thanh. Nguyên là đệ tử của Kiếm Trì, cũng là em …

Huyền Thanh nương nương

Một đại yêu đã sớm vào Vụ Hải. Có danh tiếng và uy vọng rất lớn tại Lục Trúc Hải.

Bản thể của bà t…

Lý Huyền Thiên

Võ Hoàng – Lý Huyền Thiên là Binh mã đại tướng quân của Đại Việt, tộc trưởng của Lý gia – một trong…

Tạ Hàn Thiên

Chú hai của Tạ Thiên Hoa, em nuôi của bố cô nàng. Rất thân thiết và bảo vệ nàng ta.

Tạ Hàn Thiên l…

Trương Huyền (Dương Huyền)

Trang chủ tiền nhiệm của Mỹ Vị sơn trang, cha nuôi của Trương Mặc Sênh. Khi tại chức trang chủ, các…

Hạ Hầu Duyệt

Trường Mệnh Trùng – Hạ Hầu Duyệt vốn là tán tu của Đại Sở, không môn không phái, song lại may mắn n…

Hàn Quân Bảo

Gia chủ tiền nhiệm của Hàn gia Đại Yến. Cụ ngoại của Hàn Thu Thủy, cụ nội của Hàn Phú Quý.

Hàn Quâ…

Hoàng Lâm

Ông chủ tiệm trang sức ở thành Bạch Đế, em kết nghĩa của Hạ Hầu Duyệt, anh kết nghĩa của Hàn Thu Th…

Chu Diễm Quỳnh

Bà chủ quán nước gần gốc Bạch Đàn tại trung tâm thành Bạch Đế, vợ của Hoàng Lâm.

Trợ thủ đắc lực c…

Lã Tinh Văn

Bác của Lã Vọng Thiên, anh trai của lâu chủ đương nhiệm – Lã Tinh Vũ, cũng hiện là phó lâu chủ Vọng…

Lã Tinh Vũ

Lâu chủ Vọng Thiên lâu, em trai Lã Tinh Văn, cha của Lã Vọng Thiên.

Sau khi Lã Vọng Thiên ra ngoài…

Long Bá Thiên

Long Vương, lãnh đạo của Long tộc biển Phong Bạo, cha của Long U tiểu công chúa. Chủ sở hữu của Kim…

Long Thanh Y

Quân sư của Long tộc, cũng là sứ giả của Long tộc hiện đang ở tại ải Quan Lâm để tìm cách làm thân,…

Phó Kinh Hồng

Anh trai Phó Quân Sước. Từng làm tướng thủ thành Ngự Long của Đại Sở, nay đã tạo phản, chạy đi làm …

Đặng Tiến Đông

Mãnh tướng đứng đầu băng cướp Lệ Chi Sơn của Phó Kinh Hồng, trước là vì chịu ơn y mà đến bán sức, s…

Lâm Thanh Tùng

Tế tửu tiền nhiệm của Quốc Tử Giám, Đại Việt. Vì nhận lệnh hại Nguyễn Đông Thanh mà ngã ngựa. Sau n…

Cao Tử Trọng

Tướng lĩnh cốt cán, mới gia nhập nhưng đã là thành viên không thể thiếu của Lệ Chi Sơn.

Năm xưa, C…

Chu Văn Võ

Tưởng lĩnh nòng cốt mới gia nhập của Lệ Chi Sơn.

Năm xưa, Chu Văn Võ từng là một trong Tứ Mãnh Khu…

Đặng Thiền Ngọc

Em gái Đặng Tiến Đông, con gái Đặng Bá Ngôn, hiện đã cùng anh trai đầu nhập Lệ Chi Sơn của Phó Kinh…

Cù Vũ Tuyền

Kẻ thù chính của Trương Mặc Sênh, từng là thành viên của Mỹ Vị sơn trang nhưng đã tạo phản. Hiện gi…

Hàn Phú Quý

Gia chủ đương nhiệm của Hàn gia Đại Yến, sau khi y ép cụ nội của chính mình thoái vị, lại nhốt lão …

Kiều Minh Long

Thánh tử của Phần Thiên Cốc, kẻ thù chính của Tạ Thiên Hoa. Cha mẹ Kiều Minh Long từng có ân với ch…

Lý Thanh Minh

Trưởng tử nhà họ Lý, kẻ thù không đội trời chung nhưng cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Lý Thanh…

Cố Văn (Cố Thi Âm)

Cố Thi Âm là đệ tử của Văn Thánh đời thứ 12, Mặc Ngạn Bác. Cô và sư phụ từng tham gia Phản Thiên Ch…

Mã Hổ

Một trong số các thuộc hạ của Nguyễn Đông Thanh khi y làm quan ở thành Bạch Đế, cũng là một trong n…

Triệu Hán

Một trong số các thuộc hạ của Nguyễn Đông Thanh khi y làm quan ở thành Bạch Đế, cũng là một trong n…

Trương Triều

Một trong số các thuộc hạ của Nguyễn Đông Thanh khi y làm quan ở thành Bạch Đế, cũng là một trong n…

Vương Long

Một trong số các thuộc hạ của Nguyễn Đông Thanh khi y làm quan ở thành Bạch Đế, cũng là một trong n…

Nguyên Thủy Đế Quân

Kẻ đứng đầu Đế Mộ. Một trong tám vị Thiên Tôn. Quyết định cuối cùng về hành động của toàn thể Đế Mộ…

“Thiên Hoa tiểu thư” (Thiên Tôn)

Một trong 8 Thiên Tôn của Đế Mộ, bản thể là Thanh Tước. Có một quan hệ kỳ diệu nào đó với Tạ Thiên …

Dược Thánh (Tề Thiên Hạ)

Kẻ được mệnh danh là y thuật đứng đầu Huyền Hoàng giới, một trong mười chín Đế Tôn, cụ thể hơn là m…

Huyền Quan thiền sư

Trụ trì chùa Long Hoa, cự đầu của Phật môn Huyền Hoàng giới. Ngoài ra, lão còn một thân phận ít ngư…

Nghiêm Hàn

Nghiêm Hàn nhiều năm trước từng là tướng quân của Đại Tề, mang Huyền Giáp Vệ càn quét khắp Lục Quốc…

Quan Vân Phi

Hai trăm năm về trước, Quan Vân Phi là Bình quận công, nguyên soái của Đại Thục, uy chấn lục quốc, …

Lâm Sấu

Một trong hai con quỷ đói nằm vùng tại ải Quan Lâm, âm thầm theo dõi Bích Mặc tiên sinh theo lệnh c…

Lý Bàn

Một trong hai con quỷ đói nằm vùng tại ải Quan Lâm, âm thầm theo dõi Bích Mặc tiên sinh theo lệnh c…

“Hạ đại ca”

Từng là hàng xóm của Đỗ Thải Hà khi cô nàng còn là con nít, trước khi cả làng bị Quỷ đói toàn diệt.…

Kiều A Bích/Liễu Khả Hâm

Kiều A Bích là con gái của tri huyện trấn Thiết Khanh, bị hứa gả cho Thẩm Tam Vạn. Sau khi phát hiệ…

Thẩm Tam Vạn

Một lão yêu quái làm việc cho nhiều thế lực khác nhau, kẻ thù chính của Tạ Thiên Hoa ở trấn Thiết K…

“Tô răng vẩu”

Bằng hữu thân thiết nhất của Lý Thanh Vân khi mới nhập ngũ ở thành Hải Nha. Tô răng vẩu tên là Tô, …

Phạt Hải Kiếm Thánh

Cường giả sống từ mấy ngàn năm về trước, nay đã qua đời. Ông tên thật là Hàn Kinh Vũ, là người sáng…

Hàn Thanh Ca

Vợ của Phạt Hải Kiếm Thánh, Tiên Đế Hậu Đại Hàn, cường giả phong vân một thời từ ba ngàn năm trước,…

Lâm Phương Dung

Lôi Đình Kiếm Tổ, đứng đầu Cường Kiếm Phái, một trong Kiếm Trì Tam Tổ đương thời của Kiếm Trì.

Bà …

Liễu Ân

Vân Hà Kiếm Tổ, đứng đầu Hoan Kiếm Phái, một trong Kiếm Trì Tam Tổ đương thời của Kiếm Trì.

Ông ta…

Trần Thanh Lãng

Sóc Phong Kiếm Tổ, đứng đầu Khoái Kiếm Phái, một trong Kiếm Trì Tam Tổ đương thời của Kiếm Trì.

Ôn…

Hàn Ngọc Sương

Ngự Kiếm trưởng lão của Kiếm Trì, hậu duệ nhiều đời của Phạt Hải Kiếm Thánh và Thanh Ca Đế Hậu, mẹ …

Phạm Kim

Chấp Kiếm trưởng lão của Kiếm Trì, danh khí ở Huyền Hoàng giới cũng rất tốt. Ông ta bôn ba khắp chố…

Chân Lợi Kiếm

Thánh tử đương nhiệm của Kiếm Trì, đồ đệ chân truyền của Lâm Phương Dung. Ngoài ra, cũng là cháu tr…

Phùng Thanh La

Thánh nữ đương thời của Kiếm Trì, đệ tử chân truyền của Sóc Phong Kiếm Tổ Trần Thanh Lãng. Ngoài ra…

Ngô Quốc Văn

Đệ tử của Kiếm Trì, một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Kiếm Tổ Hoan phái đời kế tiế…

Trịnh Lan Anh

Đệ tử của Kiếm Trì, một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Kiếm Tổ Hoan phái đời kế tiế…

Song Vô Song

Đệ tử của Kiếm Trì, con trai của Hàn Ngọc Sương.

Khi Hàn Ngọc Sương còn mang thai y, trong một lần…

Lê Đồ Thành

Thái Tổ khai quốc của Đại Việt Huyền Hoàng giới, nổi danh vì trận đại thắng Hải Thú và đồ sát tộc B…

Lê Hạo Thanh

Thánh Tông của Đại Việt Huyền Hoàng giới, nổi danh vì đánh Sơn man, bình thiên hạ.

Chưa có quá nhi…

Lê Oanh

Nhân Tông của Đại Việt Huyền Hoàng giới, nổi danh vì các chính sách giáo hóa dân chúng.

So với Lê …

Lê Dực (Trư Đế)

Hoàng đế Đại Việt, dân gian gọi là Trư Đế.

Người này “làm vua không tính là hôn quân, chẳng qua c…

Lê Tam Thành (Lê Khuynh Thành)

Thái tử Đại Việt, tuy mang thân phận “con nuôi”, nhưng lại lớn tuổi hơn cả “phụ hoàng” Trư Đế, lên …

Lý Huyền Cơ

Đại trưởng lão của Lý gia, anh họ của Lý Huyền Thiên.

Lão ta vốn là trưởng tử dòng chính của Lý gi…

Trương Hạo

Gia chủ Trương gia, một trong tứ đại gia tộc đứng đầu thành Cổ Long. Ông ta từng là thái sư, nay đã…

Trương Tòng Khê

Trương Hạc, tự Tòng Khê, là đương triều thái sư của Đại Việt. Y là con trai của thái sư tiền nhiệm,…

Trương Uyên

Thiên kim của Trương gia, cháu gái của nguyên thái sư Trương Hạo.

Hồi Nguyễn Đông Thanh đến thành …

Vũ Tùng Lâm

Tổng binh tướng quân trấn giữ ải Quan Lâm, chỉ mang tu vi ngũ cảnh do hai phe Nhân – Yêu đã có hiệp…

Hồ Ma Huyền Nguyệt

Thành chủ thành Bạch Đế, con nuôi của Bình bộ thượng thư đời trước, thuộc hạ trong phe cánh của Lý …

Mặc Ngạn Bác

Văn Thánh đời thứ 12 của Văn Cung, cũng là Văn Thánh cuối cùng của Huyền Hoàng giới.

Ông là cường …

Mẹ con hàng gà

Người bán gà ở Quan Lâm, là người từ nơi khác di dân tới đây sinh sống.

Chị hàng gà và mẹ – cũng k…

Nguyên Phương

Một trong hai cậu lính quèn được Vũ Tùng Lâm cử đi theo, dẫn đường cho Bích Mặc tiên sinh trong chu…

Trần Dũng

Một trong hai cậu lính quèn được Vũ Tùng Lâm cử đi theo, dẫn đường cho Bích Mặc tiên sinh trong chu…

Trình Chân Kim

Một trong các tướng quân đã vào Vụ Hải dưới trướng Lý Thanh Minh.

Khi thành Hải Nha gặp nguy cơ mà…

Vũ Văn Hiên

Một tướng đã vào Vụ Hải dưới trướng Lý Thanh Minh. Từng là Thống lĩnh Du Long Doanh cho tới khi bị …

Hoắc Kim Trọng

Chưởng Bút Quan của thành Bạch Đế, chuyên quản đối ngoại.

Quan hàm “ngụy tứ phẩm”, không thuộc quả…

Hoàng Thanh Nhàn

Chưởng Kiếm quan của Thành Bạch Đế, chuyên phụ trách trị an và binh mã.

Quan hàm “ngụy tứ phẩm”, k…

Kim Thiền Tử

Thiên kiêu đứng đầu Phật môn thế hệ này – được đánh giá là chưa chắc đã thua kém Lý Thanh Minh, Kiề…

Lão Hùng

Ông chủ một hàng ăn tại ải Quan Lâm, nhờ gợi ý của Nguyễn Đông Thanh mà chuyển sang mô hình xe đồ ă…

Long Thiếu Dương

Tướng tiên phong trong cuộc thảo phạt Lệ Chi Sơn của Trình Chân Kim. Tu vi ngũ cảnh.

“Kẻ này tính …

Lý Lợi Minh

Ông chủ của Nhất Phẩm Cư, chi nhánh của Hữu Tiền Liên Minh tại ải Quan Lâm, một trong ba thế lực ch…

Mộc Thanh Hiên

Ông chủ của Tế Thế Đường, gia chủ Mộc gia, một trong ba thế lực chính tại ải Quan Lâm.

Mộc Thanh H…

Phạm Thừa Phong

Các chủ Phong Thanh Các, có thể tính là cộng tác viên, phân các của Thiên Cơ các.

Lão kinh doanh t…

Sở Tinh Hà

Từng là một tán tu có địa vị ở ải Quan Lâm, được Vũ Tùng Lâm coi trọng. Sở Tinh Hà khi ấy mang ngoạ…

Đặng Không

Từng là một tán tu có địa vị ở ải Quan Lâm, được Vũ Tùng Lâm coi trọng. Đặng Không khi ấy mang ngoạ…

Quách Vân Hưng

Trang chủ tạm thời của Mỹ Vị sơn trang sau khi Dương Huyền mất vị giác mà thoái vị.

Ban đầu, Quách…

Tiêu Hàm Huân

Vợ của Quách Vân Hưng, em họ của Tiêu Thiên Hóa.

Tiêu Hàm Huân là người thông minh, có dã tâm. Ban…

Tiêu Thiên Hóa

Một trong ngũ đại tông sư giới luyện đan của Huyền Hoàng giới, với ngoại hiệu: Tiêu Đan Tử. Anh họ …

Tiết Bình Thiên

Đại Thiên Sư đứng đầu núi Long Hổ (môn phái cũ của Đỗ Thải Hà). Thủ hạ bại tướng của Tạ Hàn Thiên.

Tiết Lập Địa

Đại Thiên Sư đứng thứ hai núi Long Hổ, chỉ sau anh trai y là Tiết Bình Thiên.

Tiết Lập Địa là kẻ n…

Bùi Xuân Luận

Giáo chúng của Trang Bức Thần Giáo, một giáo phái của những kẻ xuyên không tại Huyền Hoàng giới, nh…

Giả Cát Tường

Giáo chúng của Trang Bức Thần Giáo, một giáo phái của những kẻ xuyên không tại Huyền Hoàng giới, nh…

Hoắc Trường Ca

Luyện khí sư đứng đầu Huyền Hoàng giới, đức cao vọng trọng, được tất cả công nhận, nể phục.

Lão xu…

Long Tuyền

Tộc nhân sống sót của tộc Xi Vẫn sau khi Long Thanh Y cầm quân Long tộc đại chiến với Xi Vẫn, trả m…

Nghiêm Quảng

Con trai của Sát Thần Nghiêm Hàn. Được phong làm Chiến Vương – Nghiêm Thân Vương của Đại Tề. Một tr…

Quế Như Ngọc

Ngoại hiệu Tuyết Hoa công tử. Kẻ có số má trong Sâm La Cung, một tổ chức sát thủ. Bằng hữu Lý Thanh…

Trầm Ngư

Một trong bốn nữ hầu của Quế Như Ngọc, thường mặc áo vàng.

“Thiếu nữ tóc tết làm hai đuôi sam, cuố…

Bế Nguyệt

Một trong bốn nữ hầu của Quế Như Ngọc, thường mặc áo xanh.

Dung mạo của Bế Nguyệt y hệt của Trầm N…

Lạc Nhạn

Một trong bốn nữ hầu của Quế Như Ngọc, thường mặc áo đỏ.

Dung mạo của Lạc Nhạn y hệt của Trầm Ngư,…

Tu Hoa

Một trong bốn nữ hầu của Quế Như Ngọc, thường mặc áo tím.

Dung mạo của Tu Hoa y hệt của Trầm Ngư, …

Đồng Quang Vinh

Đương nhiệm châu chủ châu Kim Quy, ngoại thích của Lý Thanh Minh.

Y từng là một trong Tứ Mãnh Khu…

Hàn Anh Tuấn

Anh trai trong hai anh em sinh đôi họ Hàn, cơ quan sư có tiếng ở thành Hải Nha. Hai người họ được L…

Hàn Thanh Tú

Em gái trong hai anh em sinh đôi họ Hàn, cơ quan sư có tiếng ở thành Hải Nha. Hai người họ được Lý …

Lăng Khiếu Thiên

Cửu Liên Vương Lăng Khiếu Thiên là vương gia nổi danh của Đại Yến, trấn giữ Cửu Phượng thành ở cực …

Quan Hạ Băng

Thống lĩnh thành Hải Nha nơi Lý Thanh Vân được cử đến đầu quân. Cô nàng là cháu ngoại của Quan Vân …

Thẩm Tư Quân

Quân sư quạt mo, kiêm tri kỷ của Quan Hạ Băng.

Nói về quá khứ của bà ta thì:

“Ba mươi năm trước c…

Trương Thắng

Phó tướng của Quan Hạ Băng, thân tín đã bảo vệ cho mẹ cô nàng an toàn chạy được đến Đại Việt, giờ l…

Từ Vân công công

Công công trong hoàng cung, thân tín của Quốc Quân Đại Yến. Người được cử đến đón tiếp giao nhiệm v…

Cố Tiểu Ngũ

Người làm trong phủ tri huyện Thiết Khanh trấn, thanh mai trúc mã của Kiều A Bích.

Gia đình họ Cố …

Bạch Thiên Ảnh

Một trong các thiên kiêu của Đao Sơn thế hệ này. Chủ nhân của Thời Quang Ma Đao.

Bạch Thiên Ảnh là…

Liễu Trường Thanh

Một trong các thiên kiêu của Đao Sơn thế hệ này. Đao chủ của ma đao Thu Tuyền. Ngoại hiệu: Bạch Vô …

Lý Quỷ

Một trong các thiên kiêu của Đao Sơn thế hệ này. Đao chủ của ma đao Thiên Khuyết. Ngoại hiệu: Hắc V…

Quách Bình Minh

Thiên kiêu đời này của Đao Sơn, ngoại hiệu Trư Vương, chủ nhân của hai thanh ma đao Ẩm Huyết và Toá…

Tần Trảm

Một trong các thiên kiêu thế hệ trẻ của Đao Sơn, cường giả bài danh 10001 một trên Võ Bảng. Ngoại h…

Ban Thục Cầm

Một trong Tứ đại tài tử, thiên kiêu đời này của Nho môn.

“Ban Thục Cầm, người nước Thục, đang đọc …

Hoàng Chấp Kỳ

Một trong Tứ đại tài tử, thiên kiêu đời này của Nho môn.

“Hoàng Chấp Kỳ, người đại Hoàng, học ở Tu…

Sở Họa Vân

Một trong Tứ đại tài tử, thiên kiêu đời này của Nho môn.

“Sở Họa Vân, xuất thân từ đại Sở, học tập…

Tề Thi Hồng

Một trong Tứ đại tài tử, thiên kiêu đời này của Nho môn.

“Tề Thi Hồng, xuất thân từ đại Tề, theo h…

Lâm Bính

Ban đầu là một phu tử có tiếng của Bạch Lộ thư viện của Đại Sở, một trong Lục Đại Thư Viện truyền t…

Nghiêm lão

Tiên sinh kể chuyện ở thành Đông Thanh. Vì kể chuyện về Bích Mặc tiên sinh mà đắc tội Thanh Tùng th…

Lâm Thanh Hồ

Viện trưởng của Thanh Tùng thư viện, thành Đông Thanh (trước từng là thành Thanh Tùng). Lão ta cũng…

Đỗ Trạng Nguyên

Anh cả trong ba anh em họ Đỗ, trưởng ban Nhạc ban của Thanh Tùng thư viện.

Ba anh em họ Đỗ là hậu …

Đỗ Bảng Nhãn

Nhị ca trong ba anh em họ Đỗ, trưởng ban Lễ ban ở Thanh Tùng thư viện.

Ba anh em họ Đỗ là hậu duệ …

Đỗ Thám Hoa

Em út trong ba anh em họ Đỗ, trưởng ban Thư ban ở Thanh Tùng thư viện.

Ba anh em họ Đỗ là hậu duệ …