Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

213

Nhân Vật

135

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành Thánh nhân

Truyện có 482 chương.
1
Lão Thụ cổ viện
2
Gian phòng phía tây
3
Bái sư
4
Đi chợ (chương viết lại, đăng 3/2/2023)
5
Tướng quân, thiếu niên
6
Thanh Vân – thanh thiên chi vân
7
Bích Mặc tiên sinh – sâu không lường được
8
Long – Phượng
9
Mộc gia – Mộc Thanh Hiên
10
Cố nhân
11
Lại gặp cố nhân
12
Ước chiến
13
Nguyễn Đông Thanh dạy hư học trò
14
Dương mưu
15
Quỷ đói
16
Thanh Vân thượng đài
17
Long chưởng đấu quỷ
18
Toái đản cuồng ma Lý Thanh Vân
19
Mộc gia phát chẩn
20
Lại phải đạo văn
21
Thiên Sư đạo
22
Chữ số
23
Tạ Hàn Thiên lại đến
24
Cổ vật thần bí
25
Mới đến nước Sở
26
Mẫu Hà đạo
27
Trận đạo trong thiên hạ chia ba phần, bần đạo chiếm hết hai
28
Bội tín
29
Cụp đuôi mà chạy
30
Sát Thần Nghiêm Hàn
31
Thiên tài tuyệt thế: Lâm lão phu tử
32
Vỡ nát nho tâm
33
Trư đế - Dực
34
Đêm muộn
35
Xuống nước
36
Đáy sông Ngân Hà
37
Chạy trối chết
38
Lựa chọn của Bạch Vũ Ngưng
39
Rời khỏi Đại Sở
40
Mỹ Vị sơn trang (Đếm lùi đến bạo chương: 10)
41
Mèo máy này có chút... bạo lực (Đếm lùi đến bạo chương: 9)
42
Hổ phụ sinh hồ tử (Đếm lùi đến bạo chương: 8)
43
Tiên sinh thật dễ mềm lòng (Đếm lùi đến bạo chương: 7)
44
Cắm trại (Đếm lùi đến bạo chương: 6)
45
Thiên Cơ các quá có tiền (Đếm lùi đến bạo chương: 5)
46
Nhất Phẩm lầu đấu giá hội (Đếm lùi đến bạo chương: 4)
47
Phong vân tế hội (Đếm lùi đến bạo chương: 3)
48
Quỷ rừng (Đếm lùi đến bạo chương: 2)
49
Gà con (Đếm lùi đến bạo chương: 1)
50
Sự hoài nghi của Thượng Quan Trường Không (Hôm nay bạo chương)
51
Âm Dương Cải Mệnh đan
52
Nói móc và hạ nhục
53
Thủy thượng ải quan/Hoàng Liên sơn man
54
Tiểu Thực Thần – Trương Mặc Sênh
55
Không nhận vạn lượng bạc
56
Chảo gang phang vô lại, nồi chõ gõ lưu manh
57
Mời hoàng đế đi vi hành
58
Trà Dư Tửu Hậu, Xuân Tuyết Nhu Nhu
59
Trương Mặc Sênh: ta chưa chết?
60
Thiếu trang chủ không được hoan nghênh
61
Nguyễn Đông Thanh: chẳng có nhẽ ta thực sự bị sao quả tạ chiếu mạng?
62
Bích Mặc tiên sinh? Chính là tại hạ
63
Trời giúp Mỹ Vị sơn trang!
64
Mỹ Vị đấu khai mạc
65
Lịch đại trang chủ hiển thánh
66
Bước ngoặt không ngờ
67
Đục nước béo cò (ngày mai bạo chương nhẹ)
68
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp thì gặp bà già
69
Chỉ vì trù đạo
70
Võ Bảng hội bắt đầu
71
Tạ Hàn Thiên: Tình báo của Thiên Cơ Các hóa ra cũng chỉ thế thôi!
72
Một đấu năm
73
Long tranh hổ đấu
74
Giao chiến (Đếm lùi đến bạo chương: 14 ngày)
75
Võ Hoàng – Lý Huyền Thiên (Đếm lùi đến bạo chương: 13 ngày)
76
Bổng đả chiến thần (Đếm lùi đến bạo chương: 12 ngày)
77
Võ Bảng hội kết thúc (Đếm lùi đến bạo chương: 11 ngày)
78
Về nhà thôi (Đếm lùi đến bạo chương: 10 ngày)
79
Phụ chương Valentine: Lễ tình nhân ở Lão Thụ cổ viện (1)
80
Phụ chương Valentine: Lễ tình nhân ở Lão Thụ cổ viện (2) (Hết quyển 1)
81
Đường về cổ viện (Đếm lùi đến bạo chương: 9 ngày)
82
Khách không mời (Đếm lùi đến bạo chương: 7 ngày)
83
Quân sư của Long tộc – Long Thanh Y (Đếm lùi đến bạo chương: 5 ngày)
84
Long Thanh Y: rốt cuộc các ngươi là rồng hay là báo? (Đếm lùi đến bạo chương: 4 ngày)
85
Long tộc khiếp sợ (Đếm lùi đến bạo chương: 3 ngày)
86
Sinh vật nhân tạo? (Đếm lùi đến bạo chương: 2 ngày)
87
Nem chua (Hôm nay bạo chương)
88
Đại Việt thái tử
89
Tiên sinh phải chăng là Độc Cô Cầu Bại?
90
Hóa giải khúc mắc
91
Bắt tay vào làm nem chua
92
Văn đàn chấn động
93
Túy Vân
94
Kiếm Trì Tam Tổ
95
Cổ Long thành
96
Thứ lỗi, tại hạ có chỗ dựa
97
Một viên đá ném vào hồ nước, gợn sóng lan ra cả mặt hồ
98
Cao nhân bất lộ tướng (Đếm lùi đến bạo chương: 5 ngày)
99
Đăng môn tống thiếp (Đếm lùi đến bạo chương: 4 ngày)
100
Tiệc cưới bất ổn (Đếm lùi đến bạo chương: 2 ngày)