Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

91

Bình

980

Nhân Vật

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch - Hoàn) của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc. Mỗi truyện được nhận tối đa 1000000 TLT ủng hộ cho mỗi tháng.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
13476
2
12300
3
7000
4
5000
6
1723
7
1000
9
200
10
200
12
200
13
200
14
200
16
100
17
100
18
100
19
100
20
100