Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

91

Bình

978

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch - Hoàn) (1)

Tô Vũ

Nhân vật chính

Tuổi tác: 22 tuổi

Hộ tịch: Đại Hạ phủ

Nơi sinh: Nam Nguyên, Đại Hạ phủ, Nhân cảnh

Tu vi: Khai Th…