Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

15

Bình

43

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ (Bản Dịch)

Truyện có 1453 chương.
1
Hứa Cảnh Minh (1)
2
Hứa Cảnh Minh (2)
3
Chỉ đạo chiến đấu (1)
4
Chỉ đạo chiến đấu (2)
5
Hứa Cảnh Minh và Lê Miểu Miểu (1)
6
Hứa Cảnh Minh và Lê Miểu Miểu (2)
7
Hứa Cảnh Minh và Lê Miểu Miểu (3)
8
Hứa Cảnh Minh và Lê Miểu Miểu (4)
9
Hứa Cảnh Minh và Lê Miểu Miểu (5)
10
Sư phụ Liễu Hải (1)
11
Sư phụ Liễu Hải (2)
12
Dương Thanh Thước (1)
13
Dương Thanh Thước (2)
14
Dương Thanh Thước (3)
15
Dương Thanh Thước (4)
16
Về đến cố hương (1)
17
Về đến cố hương (2)
18
Buổi họp báo toàn cầu (1)
19
Buổi họp báo toàn cầu (2)
20
Sống trong một thời đại tốt đẹp (1)
21
Sống trong một thời đại tốt đẹp (2)
22
Trò chơi thế giới ảo duy nhất (1)
23
Trò chơi thế giới ảo duy nhất (2)
24
Mới vào (1)
25
Mới vào (2)
26
Phương pháp tiến hóa (1)
27
Phương pháp tiến hóa (2)
28
Thực chiến vũ khí lạnh (1)
29
Thực chiến vũ khí lạnh (2)
30
Thời đại thay đổi (1)
31
Thời đại thay đổi (2)
32
Trình gia (1)
33
Trình Gia (2)
34
Trình gia (3)
35
Thi đấu định cấp (1)
36
Thi đấu định cấp (2)
37
Thi đấu định cấp (3)
38
Phát sóng trực tiếp (1)
39
Phát sóng trực tiếp (2)
40
Phòng phát sóng trực tiếp của chính phủ (1)
41
Phòng phát sóng trực tiếp của chính phủ (2)
42
Phòng phát sóng trực tiếp của chính phủ (3)
43
Cuộc chiến cấp Thần ở trấn nhỏ mưa phùn
44
Hứa Cảnh Minh và Liễu Tiến Phong (1)
45
Hứa Cảnh Minh và Liễu Tiến Phong (2)
46
Bắn chết (1)
47
Bắn chết (2)
48
Bát Cực Hổ Phác (1)
49
Bát Cực Hổ Phác (2)
50
Cụ ông Liễu Tiến Phong (1)
51
Cụ Ông Liễu Tiến Phong (2)
52
Hứa Cảnh Minh và Cao Sùng (1)
53
Hứa Cảnh Minh và Cao Sùng (2)
54
Quyết đấu đỉnh cao (1)
55
Quyết đấu đỉnh cao (2)
56
Quyết đấu đỉnh cao (3)
57
Quyết đấu đỉnh cao (4)
58
Kết thúc (1)
59
Kết thúc (2)
60
Tin tức buổi sáng
61
Sư phụ gọi đến (1)
62
Sư phụ gọi đến (2)
63
Liễu Hải dạy đồ đệ (1)
64
Liễu Hải dạy đồ đệ (2)
65
Liễu Hải dạy đồ đệ (3)
66
Liễu Hải dạy đồ đệ (4)
67
Sáu ngày sau (1)
68
Sáu ngày sau (2)
69
Bảng xếp hạng cấp Thần (1)
70
Bảng xếp hạng cấp Thần (2)
71
Không gian nhiệm vụ (1)
72
Không gian nhiệm vụ (2)
73
Rèn luyện ở tháp Tinh Không (1)
74
Rèn luyện ở tháp Tinh Không (2)
75
Xếp hạng toàn thế giới
76
Thế giới xôn xao (1)
77
Thế giới xôn xao (2)
78
Điều này có công bằng không?
79
Giải đấu Hỏa Chủng (1)
80
Giải đấu Hỏa Chủng (2)
81
Video của Liễu Hải (1)
82
Video của Liễu Hải (2)
83
Đồng đội của Hứa Cảnh Minh (1)
84
Đồng đội của Hứa Cảnh Minh (2)
85
Một tháng (1)
86
Một tháng (2)
87
Đồng đội cuối cùng (1)
88
Đồng đội cuối cùng (2)
89
Nút thắt cổ chai (1)
90
Nút thắt cổ chai (2)
91
Trình Tử Hào của bây giờ (1)
92
Trình Tử Hào của bây giờ (2)
93
Tức giận (1)
94
Tức giận (2)
95
Chỉ có thể dựa vào bản thân (1)
96
Chỉ có thể dựa vào bản thân (2)
97
Lửa cháy trong lồng ngực (1)
98
Lửa cháy trong lồng ngực (2)
99
Cấp ba (1)
100
Cấp ba (2)