Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ (Bản Dịch)

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ (Bản Dịch)

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/d408n9je
Số Chương
1453
Số Chữ
1749564
Số Chữ Trung Bình Chương
1205
Tốc Độ Ra Chương
18 Chương/Tuần
Tạo Lúc
01:04 10/04/2022
Đăng Chương 1
01:07 10/04/2022
Cập Nhật Gần Nhất
23:12 09/11/2023
Trạng Thái
Hoàn thành
Thành Viên Phụ Trách
35555
ChiêuLạcHi
Trưởng nhóm