Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Từ NPC Sơn Trại Đến Đại BOSS (Dịch) (4)

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tr hay, nd mới lạ. Đã đẩy kp nha dg

Luyện Khí Tầng Mười ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá cuốn

Kết Đan Sơ Kỳ ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cốt truyện mới lạ

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ráng thêm chương đi dịch giả ơi